Regulaminy

REGULAMINY

ostatnia aktualizacja 15 kwiecień 2020 r.

Wzięcie udziału w mistrzostwach NAILPRO POLAND oznacza akceptację regulaminu w tym Ogólnych Warunków Uczestnictwa, które znajdują się w zakładce O KONKURSIE

GEL PAINT HAND PAINTED NAIL ART

26 wrzesień 2020r., godz.  7:00 – 7:30
temat:Rajski ptak

Ręcznie malowane 10 tipsów w boxach (pudełkach).
Konkurencja zaoczna.
Podział na początkujących, mistrzów i weteranów.

1.Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę do konkursu w tej kategorii ale za każdą z nich należy dokonać z osobna opłatę za uczestnictwo. (Nie dotyczy online competitions).

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po dokonaniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O puchar Nailpro Poland Competitions będą walczyły tylko te prace, które zostaną zakwalifikowane do TOP 10.

Jeśli uczestnik zarejestrował więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

2.Uczestnik sam decyduje, czy dostarczy ją osobiście, czy przez osoby trzecie.
Organizator Nailpro Poland Competitions nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po konkursie.

Rejestracja prac
– osobiście: 26 wrzesień 2020r., godz. 7:00 – 7:30
– zaocznie: do 10 września 2020r., do godz. 18:00 musi zostać dostarczona do organizatora: Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice

3. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 10 indywidualnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Muszą one znajdować się na specjalnej podkładce. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie więcej niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru, wymiary nie powinny być większe niż podane! TIPSY muszą być różnych rozmiarów, tak jak dopasowane do dłoni! Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich 10 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany i zostaną odjęte punkty.

4. Temat jest ogłoszony na początku roku konkursowego. Temat musi być widoczny dla każdego tipsa z osobna (na 10 tipsach).

5. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem Nailpro Poland Competitions, podczas którego przedstawiane zostaną jako gotowe. Brak miejsca pracy na wykonanie tej konkurencji podczas Nailpro Poland Competitions.

6. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.

7. Prace należy wykonać ręcznie. Zabronione jest stosowanie wszelkich rodzajów kolorowych sprayów, farb akrylowych, akwarelowych. Dozwolone są tylko żele. Zabronione używanie pieczątek i innych stampingów. Nie dozwolony airbrush.

8. WAŻNE! Powierzchnia powinna być gładka, bez żadnych wzniesień.

9. Dozwolone wykończenie żelem UV, ale bez jakichkolwiek drobinek czy brokatów.

10. Uczestnicy mogą inspirować się podobną wersją rozpoznawalnego projektu lub pracy wykonanej przez kogoś innego, ale praca nie powinna być identyczna z oryginałem. Za naruszenie tego punktu praca zostanie usunięta i nie będzie brana pod uwagę.

11. Prezentacja wykonanej pracy: 10 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny. Wielkość tej płaskiej powierzchni powinna wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ cala (0,635 cm) wysokości i musi być ona płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie prace, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane lub zostaną odjęte punkty.

12. Uczestnicy muszą przygotować pisemny opis wykonanej przez siebie pracy przesłanej na konkurs Nailpro Poland Competitions, który składać się będzie z dwóch części. W pierwszej części – szczegółowy opis produktów oraz proces tworzenia zdobienia paznokci, w drugiej – historia interpretacji tematu. Opis wykonany w języku angielskim. Nie można podawać imienia i nazwiska. Nie można podawać marek i producentów. Nie można też umieścić żadnej informacji, która charakteryzowałaby nazwę producenta. Naruszenie tych zasad spowoduje odjęcie 5 punktów z ogólnej klasyfikacji.

13. Prace będą oceniane podczas prezentacji.

14. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, wrażenie wizualne, kolor, prezentacja, projektowanie, zrównoważenie, rozmiar, ogólne wrażenie, złożoność, szczegółowość wykonania i zabawa tematem. Sędziowie nie zostaną poinformowani, jakimi narzędziami i technikami została wykonana praca.

15. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

– Projekt powinien być innowacyjny (nowy i oryginalny).

– Projekt powinien być unikalny (różnić się od tych, które były wcześniej).

– Prace muszą być zgodne z wytycznymi  przepisów dotyczących praw autorskich

Wizualna prezentacja – 10 punktów

– Projekt powinien przyciągnąć uwagę.

– Projekt powinien być interesujący.

– Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

– Kolory powinny zdobić projekt.

– Kolory powinny wzajemnie się uzupełniać.

Prezentacja – 5 punktów

– Praca prezentowana zgodnie z zasadami konkurencji ręcznie malowane.

– Praca przedstawiona jest tak, jakby była dziełem sztuki;

– Uczestnik zatroszczył się o to, by sam projekt i jego prezentacja były przeprowadzone w sposób rzetelny i schludny.

– W opisie pracy wszystko jest czytelne i łatwe do zrozumienia.

 

Sędzia 2

Balans – 5 punktów

– Pojedyncze elementy projektu są między sobą zrównoważone / z balansowany

– Projekt jest harmonijny w całości

Projekt – 10 punktów

– Projekt pasuje do zadanego tematu.

– Projekt jest dobrze przemyślany.

– Projekt jest zakończony i dobrze wykonany.

Szczegóły – 10 punktów

– Szczegóły są wykonane precyzyjnie, czysto i schludnie.

– Szczegóły dodają wzorowi wyrazistości i uzupełniają całościową kompozycję układu.

– Projekt posiada odpowiednie szczegóły.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Projekt robi dobre wrażenie.

– Projekt jest skończony i porządnie wykonany.

– Cała praca jest wykonana ręcznie.

 

Sędzia 3

Poziom trudności – 10 punktów

– Skomplikowana konstrukcja, wymagająca specjalnych umiejętności i zaangażowania.

– Projekt obejmuje kilka technik.

Profesjonalizm 10 punktów

– Ogólna jakość pracy wskazuje na wysokie zdolności artystyczne. Profesjonalizm jest oczywisty.

– Praca jest wykonana schludnie, czysto i dokładnie.

Długość tipsów – 5 punktów

– Tipsy są wykonane proporcjonalnie wg wielkości i długości.

– Długość jest nie większa niż 2 cale (5,08 cm).

– Szerokość jest nie większa niż 3/4 cala – w przypadku kiedy są płaskie (1,9 cm).

Temat – 10 punktów

– Związek z tematem jest oczywisty i dobrze widoczny.

– Temat jest widoczny na wszystkich 10 paznokciach.

– Projekt powinien podkreślać temat.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkursach wynosi:

do 31 stycznia 2020 / po 31 stycznia 2020
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!!
Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap1 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 170 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Dla każdego uczestnika dyplom uczestnictwa.

SOAK-OFF GEL NAIL ART

27 wrzesień 2020r. godz. 8:30 – 9:30
temat: Rysunek żurnalowy

Konkurencja bez podziału na weteranów, mistrzów i początkujących.

Wykonanie stylizacji zgodnie z tematem na jednej dłoni – praca na modelce.

Regulamin

 1. Zawodnicy mają 1 godzinę, na wykonanie stylizacji na 5 paznokciach jednej dłoni ( o ile nie zaznaczono inaczej w harmonogramie dziennym ) przy użyciu żeli soak – off. Stylizacja musi być wykonana tylko na naturalnych paznokciach.
 2. Paznokcie modelki należy przygotować pod aplikację soak – off gel przed rozpoczęciem konkursu.
 3. Zdobienie należy wykonywać wyłącznie produktami typu soak – off gel.
 4. Zdobienie należy wykonać na polu konkursowym. Nie dozwolona jest aplikacja produktów przed rozpoczęciem konkursu.
 5. Na stoliku w miejscu konkursowym, mogą się znajdować tylko produkty typu soak – off gel. Nie dozwolone jest posiadanie na stoliku tradycyjnych żeli, farb, paint żeli, tradycyjnego lakieru i innych akcesoriów.
 6. Uczestnik konkursu udostępni do kontroli sędziom technicznym wszystkie produkty, które będzie używał podczas tej konkurencji do wykonania stylizacji przed rozpoczęciem konkurencji. Produkty muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach z wyraźnym napisem “Soak Off Gel”.
 7. Do wykonania stylizacji można użyć ozdoby, jednak ich ilość nie może przekraczać 25% całkowitego projektu.
 8. Wykonane zdobienie na paznokciach może być płaskie lub lekko wypukłe / podniesione.
 9. Podniesienie powierzchni może być w wyniku zastosowania elementu nail artu wykonanego z soak – off gel, jednak nie może być ono wyższe niż ¼ cala nad powierzchnią naturalnego paznokcia. Projekt musi być zgodny z tematem.
 10. Przed każdym rozpoczęciem konkursu zostaną ogłoszone tematy dotyczące każdego z nich. Temat musi być przestrzegany na wszystkich 5 paznokciach. NAILPRO Poland 2020, temat: Rysunek żurnalowy
 1. Podczas oceny wszelakie uszkodzenia naturalnych paznokci, skórek lub dłoni modelki nie będą brane pod uwagę

11.A.  Można zastosować soak off gel top coat / glitter soak off gel polish w tym także produkty dające matowe, satynowe wykończenie.

 1. Nie dozwolone jest zastosowanie mydła i innych produktów nawilżających (oleje, kremy, płyny, itp.) do oczyszczenia dłoni.
 2. Zawodnicy nie mogą wzorować się na dostępnych dziełach sztuki, wzorach lub logotypach.
 3. Wszystkie pilniki i polerki muszą być nowe, nie wolno dodawać żadnych dodatków, takich jak olejków w celu wybłyszczania lub nawilżania wału okołopaznokciowego.
 4. Konkurencja zostanie oceniona w następujących 12 kategoriach: oryginalność, wizualne zainteresowanie, kolor, wymiar, równowaga, design, aplikacja soak – off, ogólne wrażenie, złożoność, wykonanie, szczegółowość, temat.
 5. Każdy projekt Soak – Off Gel Nail Art, który wygrywa lub wygrał już pierwsze miejsce w konkursie Nailpro Global Nail Competitions, nie może zostać ponownie wykorzystany przez zwycięzcę lub skopiowany przez innych uczestników w kolejnych konkursach Nailpro Competitions. Organizator Nailpro Poland zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego projektu, który uznany będzie za zbyt podobny do zwycięskiego projektu. Wszelkie dyskusje z pracownikami organizatora Nailpro Poland o projektach odbędzie się w ścisłej tajemnicy, bez udziału osób trzecich.

 

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

 Oryginalność – 5 Punktów
– Projekt jest innowacyjny (nowy i oryginalny)
– Projekt jest wyjątkowy (różni się od innych wzorów, które widzieliśmy w przeszłości)

Wizualne zainteresowanie – 10 punktów
– Projekt przyciąga uwagę
– Projekt przykuwa uwagę

Kolor – 10 punktów
– Kolory poprawiają wygląd
– Kolory uzupełniają się wzajemnie

Zastosowanie produktu – 5 punktów
– Powierzchnia paznokci całkowicie pokryta: blisko skórek i obejmuje wszystkie krawędzie
– Aplikacja produktów jest gładka, równa i czysta
– Wykończenie jest w kształcie paznokcia / równo z wałami paznokciowymi
– Brzegi paznokci pokryte produktem / stylizacja jest zamknięta

 

Sędzia 2

Balans – 10 punktów
– Różne elementy projektu są dobrze wyważone / z balansowane
– Całościowo projekt jest zgodny z elementami projektu

Projekt – 5 punktów

– Projekt wzbogaca temat

– Projekt jest dobrze przemyślany

– Projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy

Wymiar – 10 punktów

– Grafika jest oczywista i zgodna z zasadami aplikacji soak – off gel na paznokcie

– Wymiar podkreśla temat i jest zrównoważony

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Ten projekt sprawia wrażenie doskonałego

– Ten projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy

– Ten projekt został przedstawiony w oparciu o zasady żelowania paznokci

 

Sędzia 3

Złożoność – 10 punktów

– Projekt jest wyzwaniem, wymaga umiejętności i wysiłku

– Projekt obejmuje wiele technik

 

Wykonanie – 10 punktów

– Ogólna jakość pracy wykazuje wybitne umiejętności artystyczne

– Wykonanie jest schludne, czyste i precyzyjne

Szczegóły – 10 punktów

– Szczegóły projektu są czyste i precyzyjne

– Projekt ma adekwatne szczegóły

Temat – 5 Punktów

– Temat jest oczywisty i całkowicie rozwinięty

– Temat jest kontynuowany na wszystkich 5 paznokcie

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2020 / po 31 stycznia 2020
150PLN / 200PLN kategorie konkursowe bez podziału na początkujących, mistrzów i weteranów

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap1 otrzymują:

BEZ PODZIAŁU
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

 

 

SOAK-OFF GEL APPLICATION

data: 26 wrzesień 2020r., godz. 10:30 – 11:00

Konkurencja bez podziału na weteranów, mistrzów i początkujących. Wykonanie stylizacji na obu dłoniach – praca na modelce.

Regulamin

 1. Uczestnicy mają 30 minut na wykonanie manicure soak-off na paznokciach dwóch dłoni. Materiał stosowany wyłącznie na naturalnych paznokciach.
 2. Zabronione jest korzystanie z innych produktów żelowych niż żele soak-off. Na stoliku mogą znajdować się tylko dozwolone produkty. Inne produkty niż soak-off są niedozwolone, w tym także klasyczne żele.
 3. Wszyscy zawodnicy przed rozpoczęciem konkurencji muszą mieć przygotowane na swoim stanowisku wszystkie produkty do użycia w tej konkurencji. Muszą być w oryginalnych opakowaniach, wyraźne do odczytania i gotowe do sprawdzenia przez sędziów technicznych.
 4. Manicure nie podlega ocenie i nie powinien być wykonywany na miejscu konkursowym. Paznokcie powinny być już przygotowane do nałożenia soak-off w momencie rozpoczęcia konkurencji konkursowej. Paznokcie modelki powinny być gotowe (przygotowane) do aplikacji soak-off w momencie rozpoczęcia mistrzostw w tej konkurencji.
 5. **Wszystkie pilniki i polerki muszą być nowe i nie używane.
 6.  **Produkty czyszczące są dozwolone ( łącznie z oliwkami i nawilżaczami).
 7. Naturalne paznokcie jednej dłoni muszą zostać pokryte czerwonym żelem soak-off.
 8. Naturalne paznokcie drugiej dłoni muszą zostać pokryte frenchem z zastosowaniem różowego i białego żelu soak-off.
 9. Niedozwolone są zdobienia.
 10. Wykonana praca konkursowa podlega ocenie wg poniższych kryteriów: linia uśmiechu, kształt, aplikacja french soak-off, wykończenie powierzchni naskórka, gładkość powierzchni, aplikacja czerwonego soak-off, kontrola produktu, długość, widok od dołu i balans kolorów, ogólne wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 5 punktów

– Linie uśmiechu wyraźne i „od boku do boku” (wyraźna różnica pomiędzy różowym i białym).

– Wyraźne linie uśmiechu i symetryczne w kształcie.

– Nie powinno być żadnych cieni.

Kształt – 5 punktów

– Kształt paznokcia musi być taki sam na każdym z palców.

– Kształt musi być proporcjonalny do dłoni.

Zastosowanie czerwonego lakieru żelowego – 10 punktów

– Lakier żelowy powinien całkowicie pokryć paznokieć (od naskórka do końcówki, na całej powierzchni).

– Warstwa powinna być gładka, czysta i jednorodna, bez grudek.

– Lakier żelowy powinien być równomiernie położony w strefie skórek, bez pozostawienia żadnych śladów na skórze.

– Końcówki paznokci muszą być pomalowane.

Wykończenie – 10 punktów

– Końcówki i krawędzie powinny być gładkie i opiłowane.

– Paznokcie powinny być czyste (wolne od kurzu).

 

Sędzia 2

Strefa skórek – 10 punktów

– Materiał powinien być stosowany maksymalnie blisko naskórka, ale nie dotykać go.

– Skóra wokół paznokci modelki musi być w dobrym stanie (bez uszkodzeń od piłowania i bez pozostałości materiału i oliwki).

Gładkość powierzchni – 10 punktów

– Powierzchnia musi być całkowicie gładka i błyszcząca.

– Na paznokciach nie powinny być zamazane lub naruszone obszary kolorów.

– Nie powinno być żadnych otworów, garbów i pęcherzy – powierzchnia musi być idealnie płaska i gładka.

Zastosowanie różowego i białego lakieru żelowego – 10 punktów

– Biały lakier żelowy powinien pokryć w całości wolny brzeg / zamykać go.

– Różowy powinien zostać nałożony dokładnie w kształcie i wokół strefy skórek. Powierzchnia powinna być jednolita, gęsta i bez cieni.

– Lakier powinien być nałożony jednolicie, równo i tworzyć gładką powierzchnię.

Kontrola materiału – 10 punktów

– Materiał powinien być nałożony tak, żeby nie zachodził na skórki i wały boczne.

– Lakier żelowy powinien być nałożony równo – bez fal i pasów.

 

Sędzia 3 

Długość – 5 punktów

– Długość jest mierzona od linii skórek aż do końca zewnętrznej krawędzi paznokcia,

paznokcie na odpowiadających sobie palcach powinny być proporcjonalne.

– Długość paznokci powinna być dopasowana do dłoni modelki.

Widok z boku i struktura powierzchni – 10 punktów

– Naniesienie lakieru żelowego na linii bocznej powinno być proste i gładkie.

– Krawędzie boczne naturalnych paznokci powinny być opiłowane do pasującego kształtu.

– Powierzchnia aplikacji jest gładka i idealnie wyprofilowana.

– Spód paznokci jest gładki i idealnie wyprofilowany

Strona wewnętrzna paznokcia – 5 punktów

– Wewnętrzna strona musi być czysta, bez pozostałości lakieru żelowego.

– Wewnętrzna strona paznokci obu dłoni powinna wyglądać tak samo.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Paznokcie powinny zdobić dłonie modelki.

– Praca musi być wysokiej jakości i kompletna.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2020 / po 31 stycznia 2020
150PLN / 200PLN kategorie konkursowe bez podziału na początkujących, mistrzów i weteranów

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap1 otrzymują:

BEZ PODZIAŁU
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

 

 

TWIST FRENCH

data: 26 wrzesień 2020r.

dla technologii żelowej i akrylowej  godz.  12:00 – 13:30

Konkurencja techniczno – artystyczna z podziałem na weteranów, mistrzów i początkujących. Bez podziału na żel czy akryl. Stylista wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej. Stylista wybiera czy pracuje na tipsie, czy na formie. Konkurs polega na wykonaniu stylizacji dekoracyjnego klasycznego biało-różowego frencha na jednej dłoni – praca na modelce.

Regulamin

1. Uczestnicy mają 1h 30min., aby wykonać modelowanie paznokci na jednej dłoni, w postaci oryginalnego stylu tradycyjnego frencha biało-różowego. Modelowanie wykonać można stosując szablony lub tipsy.
2. Uczestnicy mogą użyć dowolnej kombinacji łącząc kolor bladoróżowy, cover, przeźroczysty i biały w postaci produktów technologii akrylowej lub żelowej. Technologii tych nie można łączyć. Należy stosować się do tradycyjnych kolorów frencha. Zabronione jest używanie innych kolorów: fioletowy, brązowy, niebieski… z wyjątkiem tych ujętych w pkt.3. Jeśli uczestnik złamie te zasady, organizator ma prawo do odjęcia punktów. Należy pamiętać, że konkurs ten nie opiera się tylko na wykonaniu oryginalnego frencha – obowiązują tutaj zasady klasycznego modelowania paznokci.
3. Mogą być zastosowane produkty do budowania zawierające brokaty o jasnych kolorach: srebro, złoto, połyskliwy biały i jasno różowe drobinki. Nie dozwolony paint gel. Stosuj tylko french budujący!  PAMIETAJ!!! To jest konkurencja techniczna , a nie artystyczna!
4. Ozdoby są zabronione.
5. Naturalne paznokcie modelki powinny być przygotowane do modelowania przed rozpoczęciem konkursu. Niedozwolone jest nakładanie przed mistrzostwami na naturalne paznokcie modelki jakiegokolwiek materiału utwardzającego, tipsów czy szablonów.
6. Aplikacja kolorowych i przeźroczystych produktów na tipsie może nastąpić dopiero kiedy jest przyklejony do naturalnego paznokcia i prawidłowo opracowany.
7. Do przyklejenia tipsów dozwolony jest tylko przeźroczysty klej.

8. Wszelkie materiały przeznaczone do tipsów powinny być zastosowane dopiero po ich przyklejeniu do naturalnych paznokci.
9. Powierzchnia łączenia sztucznych paznokci powinna być na tym samym poziomie co naturalnych, bez uskoku i ewentualnych nierówności na powierzchni.
10. Pliki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Linia uśmiechu „SMILE LINE” musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność.

 

WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu i zdobienia muszą być wykonane za pomocą pędzla.  Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie.

Dozwolone jest stosowanie frezarek do nadania kształtu powierzchni.

11. Dłonie modelki muszą być wolne od pozostałości pyłu. Nawilżające produkty (olejki, kremy, płyny itp.) są dozwolone, ale nadmierne ich używanie nie jest pożądane. Sędziowie mają prawo odjąć punkty w przypadku nadmiernego użycia olejków.
12. Modelowanie można zakończyć polerką , UV top coat dla akrylu; żel nabłyszczający stosowany jest tylko w technologii żelowej. Niedozwolone są żele wykończeniowe dające wysoki połysk z brokatami.
13. Twist french oceniany będzie wg kategorii: struktura krawędzi bocznych, łuki spójne i zgodne, krzywa C, głębokość krzywizny 4050% oryginalność, strefa skórek, struktura powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, kontrola produktów, złożoność projektu, projektowanie i balans, długość 1:1 wizualnie – idealna równowaga łoża paznokcia i krawędzi wolnej, grubość przedłużenia powinna spełniać wymagania stylu konkursowego – grubość wizytówki: 0,0250,08 cm, kształt, wykończenie, ogólne wrażenie.
14. WAŻNE! Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Struktura krawędzi bocznych – 10 punktów

Krawędzie boczne przedłużonych paznokci przylegają ściśle do paznokci naturalnych.

Jeśli przedłużenie jest wykonywane w kształcie owalu, punkt, w którym, owal się rozpoczyna, powinien być taki sam na wszystkich paznokciach.

Łuki na wszystkich paznokciach powinny być spójne i zgodne.

Krzywa C – 5 punktów

Zagięcie wszystkich paznokci powinno być takie samo i zgodne.

Głębokość krzywizny powinna wynosić pomiędzy 40 a 50% – wzmacniać naturalny paznokieć

Przedłużenie musi poprawiać wygląd naturalnych paznokci modelki.

Jeżeli przedłużanie jest wykonywanie w kształcie owalu, warto zwrócić uwagę na krzywiznę swobodnej krawędzi – musi być wystarczająca.

Oryginalność – 10 punktów

Projekt powinien być innowacyjny (nowy i oryginalny).

Projekt powinien być unikalny (różnić się od projektów, które zostały przedstawione w przeszłości).

Strefa skórek – 5 punktów

Materiał powinien być ułożony równo z naturalną płytką paznokcia, tak aby pasował do strefy skórek.

Skórki modelki powinny być w dobrym stanie (nie naruszone piłowaniem)

– Okolice skórek nie mogą być zalane oliwką

 

Sędzia 2

Struktura powierzchni – 10 punktów

Powierzchnia przedłużonych paznokci powinna być gładka i wyraźnie określona.

Po odwrotnej stronie wewnętrzna powierzchnia paznokci powinna być gładka i zdefiniowana w kształcie.

Kontrola materiałów – 10 punktów

Materiał musi być jednolicie pokryty, bez pęcherzyków powietrza i dziur, o jednakowym kolorze

Krawędzie boczne powinny być gładkie i opiłowane.

Powierzchnia przedłużenia powinna być gładka i błyszcząca (żadnych rys).

Paznokcie muszą być całkowicie czyste, bez pyłu.

Poziom trudności – 10 punktów

Projekt powinien być trudny, wymagający użycia zaawansowanych umiejętności i sporego wysiłku.

Aby utworzyć projekt, trzeba zastosować kilka różnych technik.

Projektowanie i balans – 10 punktów

Projekt powinien poprawić wygląd naturalnych paznokci i dłoni modelki.

Należy używać kolorów i odcieni określonych w regulaminie.

Projekt należy wykonać z zachowaniem staranności i wysokiej jakości.

Elementy projektu powinny być harmonijne i zrównoważone – w nie za dużej liczbie, ale i w nie za małej – ilość odpowiednia.

 

Sędzia 3

Długość – 5 punktów

Długość jest proporcjonalna do innych paznokci jednej dłoni

Długość paznokci odpowiada standardom stylu konkursowego, przy zachowaniu idealnej równowagi łoża paznokcia i krawędzi wolnej w stosunku 1: 1, długość paznokci musi być tak dobrana tak, by paznokcie modelki wyglądały harmonijnie.

Kształt – 10 punktów

Kształt paznokcia musi być symetryczny i spójny.

Kształt wszystkich paznokci musi być symetryczny i spójny (wszystkie paznokcie w odniesieniu do siebie nawzajem).

Wykończenie – 5 punktów

Powierzchnia powinna być wolna od pęcherzyków powietrza i dziur.

Kolor powinien być jednolity.

Powierzchnia – gładka i błyszcząca.

Końcówki paznokci powinny być gładkie i dobrze opiłowane.

Paznokcie powinny być czyste, bez pyłu.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

Paznokcie powinny zdobić dłoni modelki.

Projekt powinien być w pełni ukończony.

Grubość przedłużenia powinna spełniać wymagania stylu konkursowego (grubość wizytówki: 0,01 – 0,3 cala / 0,0250,08 cm).

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2020 / po 31 stycznia 2020
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap1 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

 

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

 

ACRYLIC PAINT HAND PAINTED NAIL ART

6 marzec 2021r., godz.  7:00 – 7:30
temat:

1. Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę do konkursu w tej kategorii ale za każdą z nich należy dokonać z osobna opłatę za uczestnictwo.

(Nie dotyczy online competitions).

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po dokonaniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O puchar Nailpro Poland Competitions będą walczyły tylko te prace, które zostaną zakwalifikowane do TOP 10.

Jeśli uczestnik zarejestrował więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

2. Uczestnik sam decyduje, czy dostarczy ją osobiście, czy przez osoby trzecie.
Organizator Nailpro Poland Competitions nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po konkursie.

Rejestracja prac
– osobiście: 6 marzec 2021 godz. 7:00 – 7:30
– zaocznie: do 16 lutego 2021 do godz. 18:00 musi zostać dostarczona do organizatora: Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice

3. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 10 indywidualnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Muszą one znajdować się na specjalnej podkładce. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie więcej niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru, wymiary nie powinny być większe niż podane! TIPSY muszą być różnych rozmiarów, tak jak dopasowane do dłoni! Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich 10 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany i zostaną odjęte punkty.

4. Temat jest ogłoszony na początku roku konkursowego. Temat musi być widoczny dla każdego tipsa z osobna (na 10 tipsach).

5. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem Nailpro Poland Competitions, podczas którego przedstawiane zostaną jako gotowe. Brak miejsca pracy na wykonanie tej konkurencji podczas Nailpro Poland Competitions.

6. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.

7. Prace należy wykonać ręcznie. Zabronione jest stosowanie wszelkich rodzajów kolorowych sprayów i żeli. Dozwolone są tylko farby akrylowe. Zabronione używanie pieczątek i innych stampingów. Nie dozwolony airbrush.

8. WAŻNE! Powierzchnia powinna być gładka, bez żadnych wzniesień.

9. Dozwolone wykończenie żelem UV, ale bez jakichkolwiek drobinek czy brokatów.

10. Uczestnicy mogą inspirować się podobną wersją rozpoznawalnego projektu lub pracy wykonanej przez kogoś innego, ale praca nie powinna być identyczna z oryginałem. Za naruszenie tego punktu praca zostanie usunięta i nie będzie brana pod uwagę.

11. Prezentacja wykonanej pracy: 10 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny. Wielkość tej płaskiej powierzchni powinna wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ cala (0,635 cm) wysokości i musi być ona płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie prace, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane lub zostaną odjęte punkty.

12. Uczestnicy muszą przygotować pisemny opis wykonanej przez siebie pracy przesłanej na konkurs Nailpro Poland Competitions, który składać się będzie z dwóch części. W pierwszej części – szczegółowy opis produktów oraz proces tworzenia zdobienia paznokci, w drugiej – historia interpretacji tematu. Opis wykonany w języku angielskim. Nie można podawać imienia i nazwiska. Nie można podawać marek i producentów. Nie można też umieścić żadnej informacji, która charakteryzowałaby nazwę producenta. Naruszenie tych zasad spowoduje odjęcie 5 punktów z ogólnej klasyfikacji.

13. Prace będą oceniane podczas prezentacji.

14. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, wrażenie wizualne, kolor, prezentacja, projektowanie, zrównoważenie, rozmiar, ogólne wrażenie, złożoność, szczegółowość wykonania i zabawa tematem. Sędziowie nie zostaną poinformowani, jakimi narzędziami i technikami została wykonana praca.

15. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

– Projekt powinien być innowacyjny (nowy i oryginalny).

– Projekt powinien być unikalny (różnić się od tych, które były wcześniej).

– Prace muszą być zgodne z wytycznymi  przepisów dotyczących praw autorskich

Wizualna prezentacja – 10 punktów

– Projekt powinien przyciągnąć uwagę.

– Projekt powinien być interesujący.

– Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

– Kolory powinny zdobić projekt.

– Kolory powinny wzajemnie się uzupełniać.

Prezentacja – 5 punktów

– Praca prezentowana zgodnie z zasadami konkurencji ręcznie malowane.

– Praca przedstawiona jest tak, jakby była dziełem sztuki;

– Uczestnik zatroszczył się o to, by sam projekt i jego prezentacja były przeprowadzone w sposób rzetelny i schludny.

– W opisie pracy wszystko jest czytelne i łatwe do zrozumienia.

 

Sędzia 2

Balans – 5 punktów

– Pojedyncze elementy projektu są między sobą zrównoważone / z balansowany

– Projekt jest harmonijny w całości

Projekt – 10 punktów

– Projekt pasuje do zadanego tematu.

– Projekt jest dobrze przemyślany.

– Projekt jest zakończony i dobrze wykonany.

Szczegóły – 10 punktów

– Szczegóły są wykonane precyzyjnie, czysto i schludnie.

– Szczegóły dodają wzorowi wyrazistości i uzupełniają całościową kompozycję układu.

– Projekt posiada odpowiednie szczegóły.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Projekt robi dobre wrażenie.

– Projekt jest skończony i porządnie wykonany.

 

Sędzia 3

Poziom trudności – 10 punktów

– Skomplikowana konstrukcja, wymagająca specjalnych umiejętności i zaangażowania.

– Projekt obejmuje kilka technik.

Profesjonalizm 10 punktów

– Ogólna jakość pracy wskazuje na wysokie zdolności artystyczne. Profesjonalizm jest oczywisty.

– Praca jest wykonana schludnie, czysto i dokładnie.

Długość tipsów – 5 punktów

– Tipsy są wykonane proporcjonalnie wg wielkości i długości.

– Długość jest nie większa niż 2 cale (5,08 cm).

– Szerokość jest nie większa niż 3/4 cala – w przypadku kiedy są płaskie (1,9 cm).

Temat – 10 punktów

– Związek z tematem jest oczywisty i dobrze widoczny.

– Temat jest widoczny na wszystkich 10 paznokciach.

– Projekt powinien podkreślać temat.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2021 / po 31 stycznia 2021
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap2 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

 

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

TIP & OVERLAY RELAY

KONKURENCJA NIEDOSTĘPNA  W 6. EDYCJI

rok konkursowy 2020/2021

regulamin dostępny 20 kwietnia

zapraszamy 20 kwietnia

zapraszamy 20 kwietnia

IT’S ALL ABOUT the BLING!

data: 7 marzec 2021r., godz. 13:30 – 14:15

 1. ** Zawodnicy mają 45 minut (o ile nie zaznaczono inaczej) – aby wykonać zdobienie na  jednej ręce (jeśli nie zaznaczono inaczej) – należy podać wykaz używanych produktów do zdobienia w ciągu dnia konkursowego lub przed samą konkurencją (o ile nie zaznaczono inaczej). Wykonane wcześniej modelowanie paznokci nie jest ocenianie.
 2. **  Paznokcie modelki mogą mieć kolor z poprzedniej konkurencji.  Każdy paznokieć może mieć inny kolor, ale musi być jednolity. Zabrania się wzorów. Nie może być magnetyzowany, chromowany lub wyglądający jak brokat. Nie dozwolone jest ręczne malowanie projektu paznokci, zastosowanie naklejki lub tłoczenia, paint art., kociego oka, pyłków.
 3. Paznokcie modelki nie mogą mieć nail artu lub ozdób na paznokciach przed rozpoczęciem konkursu.
 4. Nie ma preferowanej długości. Dozwolony jest dowolny kształt i długość wykonana ręcznie pilnikiem. Przed rozpoczęciem konkurencji nie pozwala się na wykonywanie wierceń.
 5. Dopuszczalne są produkty oczyszczające (mydła itp.) oraz produkty nawilżające (oliwki, kremy, płyny itp.). Nadmierne zużycie olejków jest niedozwolone i może być uznane przez sędziego za nie prawidłowe / jako nadużycie i odliczy punkty.
 6. ** Dozwolone jest wstępne przygotowanie projektu. Wstępny projekt nie może przekroczyć powierzchni o średnicy 1,27cm.
 7. ** Do wykonania zdobienia dopuszczone są tylko kamienie szlachetne o różnej wielkości o ile nie ustalono inaczej. Nie dozwolone są kamienie w kawałkach, z otworami, ustawianie kamieni na kamieniach, kamieni w kamieniach z otworami. Nie dozwolone są metalowe zdobienia typu bulion. Można zastosować pixe ale bez buliony – tylko kamienie tej wielkości.
 8. Ocenie podlegać będzie kształt wykonanych paznokci.
 9. Można zastosować Top Coat / Top Coat UV Gel.
 10. Uczestnicy konkursu NIE mogą wzorować się na dostępnych dziełach sztuki, wzorach lub logotypach.
 11. It’s All About The Bling! Kategoria oceniana jest wg następujących kryteriów: oryginalność, czystość zastosowania, projekt, wykonanie, równowaga, ilość kamieni, efekt wizualne, kształt, złożoność, przejrzystość, szczegółowość i ogólne wrażenie.
 12. It’s All About The Bling! Projekt paznokci, który wygrywa lub wygrał już pierwsze miejsce w konkursie Nailpro Competitions, nie może zostać ponownie wykorzystany przez zwycięzcę lub skopiowany przez innych uczestników w kolejnych konkursach Nailpro Competitions.

Organizator mistrzostw Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego projektu, który uzna za zbyt podobny do zwycięskiego projektu.

Wszelkie dyskusje z pracownikami organizatora Nailpro Poland Competitions odbywać się będzie w ścisłej tajemnicy. Bez udziału osób trzecich.

 

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Oryginalność – 5 Punktów

–  projekt jest innowacyjny (nowy i oryginalny)

– projekt jest niepowtarzalny (różni się od innych wzorów, które widzieliśmy w przeszłości)

Czystość aplikacji – 10 punktów

– projekt jest schludny i czysty

– aplikacja nie zawiera kleju

– skórki są wolne od zdobienia i kleju

Projekt – 10 punktów

– projekt jest dobrze przemyślany

– szczegółowość projektu jest czysta i precyzyjna

– projekt ma odpowiednie szczegóły

Wykonanie – 10 punktów

– ogólna jakość pracy wykazuje wybitne umiejętności artystyczne

– wykonanie jest subtelne, czyste i precyzyjne

  

Sędzia 2

Balans – 5 punktów

– różne elementy projektu są dobrze wyważone, nie za mało, nie za dużo

– całość projektu jest zgodna z częściami całego projektu

Poziom Jakości Kamieni – 10 Punktów

– kamienie są celowe

– zastosowane elementy są jakościowe

– projekt godny elementów

Wrażenie  – 10 punktów

– projekt zwraca uwagę

– projekt przykuwa uwagę

Kształt – 5 Punktów

– kształt jest symetryczny i spójny

– kształt jest symetryczny i spójny w całości

 

Sędzia 3

Złożoność – 10 punktów

– projekt jest wyzwaniem, wymaga umiejętności i wysiłku

– projekt obejmuje wiele technik

Przejrzystość – 10 punktów

– elementy wzbogacają projekt

– projekt jest jasny i czysty

Szczegóły – 5 Punktów

– detal podkreśla projekt, dodaje mu wymiaru

– projekt ma odpowiednie szczegóły

Ogólne wrażenia – 10 punktów

– konstrukcja daje doskonałe ogólne wrażenie

– projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy

* ten projekt jest przedstawiony w wytycznych zasad IAB

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2021 / po 31 stycznia 2021
150PLN / 200PLN kategorie konkursowe bez podziału na początkujących, mistrzów i weteranów

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap2 otrzymują:

BEZ PODZIAŁU
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

3 IN ONE

7 marca 2021r., godz.  10:00 – 12:30

Konkurencja techniczna  z podziałem na weteranów, mistrzów i początkujących. Konkurencja tylko dla akrylu. Stylista racuje na tipsie i na formie. Konkurs polega na wykonaniu stylizacji dekoracyjnego klasycznego biało-różowego frencha na dwóch dłoniach modelki.

Etap 1 Sculptured Nail Competitions – jedna dłoń

Etap 2 Tip & Overlay – druga dłoń

Etap 3 Perfect Mach  – weryfikacja poprawności wykonania stylizacji na dwóch dłoniach – paznokcie obu dłoni muszą być dopasowane.

Regulamin

 1. Uczestnik ma 2h 30min. (o ile nie zaznaczono inaczej) na wykonanie kompletu dokładnie dopasowanych paznokci. Jedna ręka wykonana w stylu konkursowym przy zastosowaniu szablonów papierowych lub metalowych. Druga ręka wykonana przy użyciu tipsów naturalnych lub przeźroczystych. Nie dozwolone sa tipsy białe.
 2. Zawodnicy mogą używać tylko akrylu. Obie ręce muszą być wykonane tym samym materiałem. Zawodnicy akryl stosują zarówno do szablonu jak i do tipsów.
 3. Można używać jedynie przeźroczystych różowych, przeźroczystych i białych produktów modelujących. Produkty zawierające brokat i / lub inny kolor nie są dozwolone. Covery są zabronione.
 4. Należy przestrzegać wszystkich zasad. Nieprzestrzeganie ich spowoduje odliczeniem punktów lub dyskwalifikacją. Kara zostanie rozstrzygnięta przez skład sędziowski Nailpro Poland Competitions w momencie złamania regulaminu.
 5. Przed przyklejeniem tipsów na naturalny paznokieć nie nakładać żadnych kolorowych produktów.
 6. Do przyklejania tipsów należy stosować tylko i wyłącznie bezbarwnych klejów (zabronione kleje typu żelowego itd.). Do budowania paznokcia na szablonie zabrania się stosować autorskich podkładek, akcesoriów i innych form do odlewania kształtu.
 7. Wszystkie produkty utwardzające muszą być nakładane na tipsy po przyklejeniu ich do paznokci naturalnych.
 8. Obłączki muszą znajdować się u podstawy paznokci i muszą być one wymodelowane ręcznie, pędzlem.
 9. Zabronione stosowanie ozdób.
 10. Naturalne paznokcie muszą być przygotowane przed konkurencją. Produktów nie można nakładać przed rozpoczęciem konkurencji.
 11. Nie dozwolone są produkty ułatwiające wykonanie linii uśmiechu. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane ręcznie za pomocą pędzla. Nie dozwolone jest malowanie frencha. Trzeba wykonać french konstrukcyjny.
 12. Wszystkie pliki i polerki muszą być czyste, nieużywane i nie mogą zawierać dodatków, takich jak olej. Nie wolno używać frezarek i produktów do polerowania: płyny i pasty itp.
 13. Do usunięcia pyłu można użyć tylko wodę. Nie wolno używać środków czyszczących (mydła, itp.) oraz produktów nawilżających: oleje, kremy, płyny, itp.
 14. Jeden paznokieć, ten sam u obu dłoni należy pokryć czerwonym lakierem dla technologii akrylowej. Zabrania się stosować żelu bazowego, ridge fillera, top coatu.
 15. Stylizacja paznokci na niepomalowanych paznokciach musi być wykonana w stylu francuskim (różowy / biały), wykończona do wysokiego połysku i całkowicie pozbawiona rys. Niedozwolone jest stosowanie nabłyszczacza / uszczelniacza w celu wykończenia i uzyskania efektu wysokiego połysku.
 16. Spód paznokci obu dłoni musi wyglądać tak samo.
 17. Sculptured Nails Competitions zostanie oceniona w następujących kategoriach: linia uśmiechu, krzywa “C”, powierzchnia skórek, kształt, kontrola produktu, obłączki, struktura powierzchni, struktura boczna, długość 1:1, aplikacja czerwonego koloru, czystość wykończenia i ogólne wrażenie.
 18. Tip & Overlay zostanie oceniony w następujących kategoriach: linia uśmiechu, krzywa “C”, obszar skórek, kształt, kontrola produktu, obłączki, struktura powierzchni, struktura boczna, długość, czystość wykończenia i ogólne wrażenie.
 19. Perfect Mach będzie oceniany w następujących kategoriach: linia uśmiechu, krzywa “C”, obszar skórek, kształt, kontrola produktu, idealne dopasowanie, struktura powierzchni, struktura boczna, długość, obłączki, czystość wykończenia i końcowe wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

 Sculptured Nail Competitions tutaj

Tip & Overlay tutaj

Perfect Mach tutaj

Sędzia 1

Linie uśmiechu – 10 punktów

– Linie uśmiechu są ostre (widoczna granica między różową i białą)

– Linie uśmiechu są symetryczne i spójne (nawet punkty „wąsów” i równa krzywizna)

Krzywe “C” – 10 punktów

– Krzywizna paznokci jest symetryczna i spójna

– Głębokość krzywizny wynosi od 40% do 50%

– % krzywizny wzmacnia naturalne paznokcie

– Jeśli konstrukcja paznokci jest owalna, należy rozważyć widoczny brak krzywizny na dalszej krawędzi

Obszar Skórek – 5 Punktów

– Produkt „wychodzi” z naturalnych paznokci i jest blisko naskórka

– Skóra modelki w okolicy naskórka jest w doskonałej kondycji (bez otarć)

Kształt – 10 Punktów

– Kształt jest symetryczny i spójny

– Kształt jest symetryczny i spójny w całości wykonanego modelowania

Sędzia 2

Kontrola produktu – 5 punktów

– Produkt jest całkowicie wolny od pęcherzyków powietrza i wgłębień

– Kolor produktu jest spójny

– Skóra jest pozbawiona pozostałości produktów – jest czysta

Dopasowanie – 10 punktów

– Obydwie ręce są doskonale dopasowane do koloru

– Obydwie ręce są idealnie dopasowane do stylu

– Obydwie ręce są idealnie dopasowane, a więc użyte produkty wyglądają identycznie

Struktura powierzchni – 10 punktów

– Górne powierzchnie struktury paznokci są gładkie i doskonale konturowane

– Dolne powierzchnie struktury paznokci są gładkie i doskonale konturowane

– Łuki wszystkich paznokci powinny być jednakowe

Struktura boczna – 10 punktów

– Krawędź boczna wymodelowanych paznokci współgra z naturalnymi paznokciami

– Jeśli przedłużenie paznokci ma kształt owalny, punkt w którym się zaczyna jest spójny

Sędzia 3

Długość – 10 punktów

– Długość mierzona od strefy skórki do wolnego brzegu jest spójna pomiędzy paznokciami (paznokieć do paznokcia, itp.) i proporcjonalnie do siebie

– Długość jest odpowiednia dla paznokci konkursowych. Sugerowany zakres stosunku 1:1 wizualnie, w stosunku łoże paznokcia do wolnego brzegu, pod warunkiem, że długość taka jest odpowiednia dla dłoni modelki. Jest zachowany balans stylizacji.

Obłączek- 5 Punktów

– Obłączki są wymodelowane i prawidłowo umieszczone

– Brak obłączków

– Wymodelowane obłączki są zbyt szerokie i powodują poszerzenie paznokci

Efekt końcowy  – 5 punktów

– Powierzchnia struktury paznokci jest gładka i bardzo błyszcząca (brak rys)

– Krawędzie paznokci są gładkie i wykończone

– Paznokcie są czyste (brak pyłu)

Ogólne wrażenia – 10 punktów

– Paznokcie poprawiają wygląd dłoni modelki

– Grubość jest odpowiednia dla paznokci konkursowych. Grubość wizytówki, w przybliżeniu 0,01 do 0,3 cala. Taka grubość jest uważana za idealną.

– Obie ręce wyglądają dokładnie tak samo

Skala oceny 10 pkt.

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalnie

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2021 / po 31 stycznia 2021
3 x 200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
3 x 170PLN / 220PLN Mistrz / Master
3 x 150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2021 Etap2 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY / Sculptured Nail Competitions / Tip & Overlay / Perfect Mach

1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE / Sculptured Nail Competitions / Tip & Overlay / Perfect Mach
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI / Sculptured Nail Competitions / Tip & Overlay / Perfect Mach
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

3D NAIL ART

6 marzec 2021r., godz.  7:00 – 7:30
temat:

dostępny 01.04.2020

dostępne 01.01.2020

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkursach wynosi:

do 31 stycznia 2021 / po 31 stycznia 2021
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!!
Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap1 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 300 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 150 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – 800 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 400 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 170 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 1000 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 600 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 200 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Dla każdego uczestnika dyplom uczestnictwa.

FREESTYLE SCULPTURED NAIL

KONKURENCJA NIEDOSTĘPNA W 6. EDYCJI

rok konkursowy 2020/2021

Regulamin niedostępny

Kryteria oceniania niedostępne

Niedostępne

 

PERFECT MATCH

7 marzec 2021r., godz.  8:00 – 9:30

dostępne od 01.04.2020

dostępne od 01.01.2020

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkursach wynosi:

do 31 stycznia 2021 / po 31 stycznia 2021
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!!
Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap3 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 300 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 150 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – 800 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 400 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 170 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 1000 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 600 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 200 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Dla każdego uczestnika dyplom uczestnictwa.

FANTASY NAIL ART

27 wrzesień 2020r., godz.  7:00 – 7:30
temat: Meksykańska fiesta

Konkurencja artystyczna z podziałem na weteranów, mistrzów i początkujących. Konkurs polega na wykonaniu zdobień wg tematu poza miejscem konkursu. Przygotowane zdobienia mocuje się w miejscu konkursowym na uprzednio ucharakteryzowanej modelce.

Czas montażu – 15 minut.

Temat: “Meksykańska fiesta”

Regulamin

1. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę. Za każdą pracę musi wnieść opłatę. W przypadku klasyfikacji indywidualnych i zespołowych liczą się tylko punkty za pracę, która zdobyła maksymalną liczbę punktów.
2. Wszystkie prace oraz przygotowanie modela muszą być wykonane przed rozpoczęciem konkurencji mistrzowskiej.Organizator nie zapewnia urządzeń ani akcesoriów potrzebnych do wykonania prac. Wszystkie prace, w tym przygotowanie modelu powinny być zakończone przed rozpoczęciem konkurencji mistrzowskiej. Miejsce pracy i gniazdko elektryczne nie jest uczestnikom zapewnione przez organizatora.
3. Wszystkie prace, w tym włosy i makijaż powinny być wykonywane tylko przez uczestników.
4. Wszystkie projekty paznokci muszą być wykonane wyłącznie przy użyciu profesjonalnych materiałów do paznokci (kolorowych proszków akrylowych, monomerów, żeli, lakierów, past itp.)
5. Do prezentacji można używać gotowe dekoracje, które nie powinny przekraczać 25% całkowitego projektu.
6. Model / modelka powinien / powinna być ucharakteryzowana do tematu i po określonym czasie gotowa do prezentacji przed sędziami.
7. Strój i dekoracja modela / modelki podczas prezentacji nie powinien krępować jego/jej ruchów ani wymagać pomocy osób trzecich do poruszania się. Podczas prezentacji modeli ubiór nie powinien blokować im swobodnego poruszania się . Należy uniknąć sytuacji w której modelowi / modelce będą musiały pomagać osoby trzecie. Jest to nie dozwolone.
8. Temat powinien obejmować wszystkie 10 paznokci.
9. Zabrania się uczestnikom używania logo, projektów lub dzieł innych autorów
10. Paznokcie powinny pasować do całego projektu. Nie mogą być tylko bazą. Jeżeli projekt wykracza poza płytkę paznokciową sędzia może odjąć 10 punktów w ogólnej klasyfikacji.
11.W ubiorze ( charakteryzacji ) można użyć elementy podpór, ale powinny one być mniejsze niż model. Dodatkowe punkty dla kostiumów i rekwizytów ręcznie opracowanych.
12. Uczestnicy muszą przygotować i złożyć pisemny opis wykonanej pracy. Opis musi się składać z dwóch części: pierwsza część zawiera szczegółowe informacje o procesie tworzenia pracy oraz użytych materiałów; druga część musi zawierać interpretację tematu według uczestnika. Niedozwolone jest wymienianie marek materiałów oraz podpisywania pracy. Za brak przedstawienia opisu sędzia może odjąć 5 punktów.
13. Prace będą oceniane podczas prezentacji.
14. Wykonane projekty paznokci będą oceniane wg kategorii: oryginalność, kolor, kostium, projekt, efekt wizualny, balans, ogólne wrażenie, prezentacja, trudność wykonania, realizacja tematu, przygotowany opis jest kompletny i zrozumiały. Spójność tematu na wszystkich 10 paznokciach. .
15. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w NAILPRO nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez Sędziów w zamkniętym gronie.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkursach wynosi:

do 31 stycznia 2020 / po 31 stycznia 2020
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!!
Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap1 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Dla każdego uczestnika dyplom uczestnictwa.

EXTREME STILETTO DESIGN

data: 27 wrzesień 2020r., godz.  10:00 – 12:00
temat: French 3D

Konkurencja techniczno – artystyczna z podziałem na weteranów, mistrzów i początkujących, bez podziału na żel czy akryl. Stylista wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej. Praca tylko i wyłącznie na szablonie. Konkurs polega na wykonaniu ekstremalnej długości sztyletu na jednej dłoni – praca na modelce.

Regulamin

1. Uczestnicy mają 2 godziny (w razie zmian pojawi się informacja) na wymodelowanie paznokci jednej dłoni w kształcie sztyletu na formie z zastosowaniem kolorowego akrylu lub żelu. Wykonany projekt ma być oryginalny i wykazać umiejętności artystyczne uczestnika. Tipsy nie są dozwolone. Dwóch uczestników może mieć jedną modelkę.
2. Paznokcie muszą mieć długość co najmniej 2 cali każdy (5,08 cm). Pomiaru dokonuje się od najgłębszego punktu na powierzchni naskórka przed końcem swobodnej krawędzi. Za paznokcie, które będą krótsze od tej długości, uczestnik otrzyma karę – minus 10 punktów w klasyfikacji generalnej.
3. Dozwolone jest użycie coveru.
4. Wszelakie farby (akrylowe, akwarelowe) lub lakiery do paznokci są zabronione. Ręczne malowanie jest nie dozwolone na powierzchni paznokcia.
5. Dozwolone jest używanie produktów sypkich z brokatem, ale nie powinny one zajmować powierzchni większej niż 10% całego projektu (każdy rodzaj brokatu).
6. Projekt nie może obejmować łożyska paznokcia w większej powierzchni niż 10%.
7. Ozdoba może być zastosowana, ale tylko na zewnątrz łożyska paznokcia.
8. Wszystkie prace muszą odbywać się na polu konkursowym. Proformy są zabronione.
9. Tematy projektu zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem roku konkurencyjnego. Temat powinien być widoczny na wszystkich pięciu paznokci. Temat Nailpro Poland 2020/2021 : French 3D

* Dozwolone zastosowanie białego koloru.
10. Powierzchnia wzorcowych paznokci musi być gładka. Krzywa C pomiędzy 40% i 50%. Grubość paznokcia musi pasować do stylu salonowego: najlepiej od 0,08 do 0,12 cm (0,03–0,05 cala). Standard – grubość wizytówki.

Uczestnikom zabrania się używania rozpoznawalnych wzorów design wyposażonych w treści, a także dobrze znanych logotypów i grafik objętych prawami autorskimi. Ostrzega się przed plagiatem.
12. Wszystkie pilniki do paznokci i bufory muszą być czyste i nowe, nieużywane.
13. Można używać tylko wody. Środki czystości (mydło etc.) i nawilżające (oleje, kremy, płyny etc.) są zabronione! Miski ze żwirkiem i innymi akcesoriami są zabronione.
14. Wszystkie paznokcie powinny być doprowadzone do połysku przy użyciu polerki lub przy zastosowaniu żelu UV. Farby i powłoki, w tym z brokatem i cekinami, są zabronione.
15. Projekt „Extreme Stiletto Design” oceniany jest w następujących kategoriach: struktura boków, równomierne i spójne dla całej dłoni łuki, głębokość łuku wynosi 40– 50%, krzywa C pasująca do dłoni modelki, powierzchnia okolic skórek, projekt i poziom trudności, w projekcie są zastosowane tylko dozwolone kolory, struktura wykończenia powierzchni produktu i kontrola złożoności projektu, długość i kształt, kolor i zachowana równowaga, oryginalność i ogólne wrażenie.
16. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

 

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Struktura boków i kształt 10 punktów

– Materiał ściśle przylega do boków naturalnego paznokcia.

– Łuki są umieszczone szeregowo.

– Kształt jest symetryczny, odpowiedni do paznokci i zrównoważony we wszystkich paznokciach

Wykończenie – 10 punktów

– Powierzchnia paznokci jest gładka.

– Powierzchnia paznokci jest lśniąca i bez zarysowań.

– Krawędzie paznokci są gładkie i dobrze wykończone.

– Paznokcie są całkowicie czyste (bez kurzu).

Temat – 5 punktów

– Projekt jest doskonały.

– Projekt jest kompletny i nie wymaga przeróbek.

– Zadany temat jest widoczny na wszystkich 5 paznokciach.

– W przypadku nieprzestrzegania tematu – minus 20 punktów.

Projekt – 10 punktów

– Projekt jest kompletny i nie wymaga przeróbek.

– Projekt wykonany jest w kilku technikach.

– W projekcie użyte są tylko dozwolone kolory i odcienie.

 

Sędzia 2

Struktura powierzchni i krzywa C – 10 punktów

– Powierzchnia sztucznego paznokcia jest gładka i wyraźnie zaznaczona.

– Odwrotna strona paznokci jest także gładka i wyraźnie zaznaczona.

– Krzywa C jest symetryczna i spójna

– Głębokość łuku wynosi między 40 a 50%.

– linie krzywej C są dopasowane do dłoni modelki.

Kontrola materiałów i strefa skórek – 10 punktów

– Na paznokciach nie występują guzki i pęcherzyki.

– Kolor użytego materiału jest jednorodny.

– Na skórze nie ma żadnych pozostałości materiału.

– Materiał jest położony cienko w obszarze naskórka i maksymalnie blisko naskórka.

– Skórki modelki w strefie skórek są w doskonałym stanie (żadnych rys).

Złożoność projektu – 5 punktów

– Projekt jest wyzwaniem, wymagającym umiejętności i wysiłku

– Projekt obejmuje wiele technik

– Złożoność projektu jest oczywista

Detale – 5 punktów

– Detale i szczegóły projektu są czyste i precyzyjne

– Projekt posiada szczegóły ( staranność o szczegóły )

– Szczegóły muszą dodawać charakteru projektowi

 

Sędzia 3

Długość – 5 punktów

– Długość mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia.

– Długość paznokci dopasowana, paznokcie są proporcjonalne w stosunku do siebie. Wymagana długość musi być zachowana.

Kolor  – 10 punktów

– Kolory odpowiadają projektowi.

– Kolory pasują do siebie.

– Kolory są dobrze przemyślane i umiejscowione

Balans  – 10 punktów

– Projekt jest całkowicie przemyślany

– Projekt uzupełnia się kolorem

– Elementy projektu są dobrze wyważone, nie jest ich za dużo oraz nie sprawiają wrażenia „zbyt pustych”.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Paznokcie zdobią dłonie modelki.

– Grubość przedłużenia odpowiada grubości wskazanej w regulaminie przedłużania paznokci w stylu konkursowym (grubość wizytówki, 0,025–0,08 cm).

– Ogólne wrażenie jest kompletne i nie wymaga poprawy.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2020 / po 31 stycznia 2020
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap1 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

 

SALON SUCCESS

data: 26 wrzesień 2020r., godz. 8:00  – 9:30

Konkurencja techniczna z podziałem na weteranów, mistrzów i początkujących. Konkurencja dla żelu uv i akrylu. Wykonanie stylizacji na obu dłoniach – praca na modelce. Brak podziału na tips i szablon.

Regulamin

 1. Uczestnicy na tę konkurencję mają 1 godzinę 30 minut. W tym czasie należy wykonać modelowanie francuskie  w stylu salonowym przy użyciu kamuflażu, przeźroczystego różu oraz białego do wymodelowania wolnego brzegu. Należy wystylizować paznokcie dwóch dłoni z zastosowaniem formy lub tipsów.
  1.a / Styl salonowy – standardy i kryteria w konkurencji „Salon Success” dla budowy obu dłoni:
  * Muszą być wytrzymałe, praktyczne i nadające się do użytku codziennego.
  * Kształt musi być w zakresie od maksymalnie kwadratowych do maksymalnie owalnych.
  * Stosunek proporcji różowego łożysk do białej końcówki 2:1. Mierzone od środka linii uśmiechu (wizualnie).
  * Produkt musi być nakładany cienką warstwą, maksymalnie przy skórkach, strefa stresu wzmocniona. Grubość paznokcia musi pasować od stylu salonowego (grubość karty kredytowej) najlepiej od 0,08 do 0,12cm.
  * Krzywa C powinna wynosić od 33,3 do 40%.
 2. Niedozwolone są tipsy białe – francuskie. Mogą być użyte tylko przeźroczyste lub naturalne (mleczne).
 3. Do wykonania modelowania mogą być użyte wyłącznie produkty profesjonalne. Produkty do budowania z brokatem lub kolorowe są niedozwolone.
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek ozdoby.
 5. Paznokcie naturalne mogą być już przygotowane wcześniej, ale nie może być na nich żadnego materiału modelującego.
 6. Niedozwolone jest stosowanie kolorowych i przeźroczystych produktów do wydłużania naturalnego paznokcia na tipsie przed przyklejeniem go do naturalnego paznokcia.
 7. Do przyklejania tipsów można stosować tylko przeźroczyste kleje. Żadnego rodzaju plastikowych form nie można użyć do budowy paznokcia pod szablon.
 8. Formy (szablony) można przygotować wcześniej ale muszą one leżeć na płasko, nie mogą być sklejone. Nie dozwolone są metalowe / aluminiowe wzmocnienia pod szablony.
 9. Wszelkie produkty budujące mogą być nakładane na tipsy lub formy dopiero po umocowaniu ich na paznokciach.
 10. Wszelkie uszkodzenia naskórka, paznokci ,dłoni modelki, do których doszło przed rozpoczęciem konkursu, będą brane pod uwagę podczas oceny.
 11. Linia uśmiechu musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha „SMILE LINE”. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane za pomocą pędzla. Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie.
 12. Pilniki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Dozwolone jest zastosowanie frezarki.
 13. Dłonie modelek muszą być wolne od pyłu. Nawilżające produkty (oleje, kremy, płyny itp.) są dozwolone, ale nadmierne używanie nie jest pożądane. Sędziowie mogą odjąć punkty za nadmierne użycie olejków.
 14. Paznokcie jednej dłoni (według wyboru uczestnika) należy pokryć czerwonym lakierem. Baza i top są dozwolone. Dla techniki żelowej dozwolone jest pokrycie hybrydowe.
 15. Paznokcie drugiej dłoni należy wymodelować w stylu francuskim (przeźroczysty różowy / cover / przeźroczysty / biały) i wypolerować do połysku dla technologii akrylowej. Może być stosowany UV TOP COAT dostosowany dla technologii akrylowej. Żel wybłyszczający stosowany jest tylko w technologii żelowej.
 16. Od spodu paznokcie obu dłoni powinny wyglądać tak samo.
 17. Kategoria Salon Success będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów: linia uśmiechu, krzywa C, okolica skórek, kształt, kontrola produktu, struktura powierzchni, struktury boków, prezentacja, długość, wykończenia powierzchni, ogólne wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 10 punktów

Linie uśmiechu powinny być wyraźnie zaznaczone (wyraźna granica między różowym / kamuflującym i białym).

Linie uśmiechu muszą być symetryczne i spójne (powinien być zachowany ten sam kształt, a najwyższy ich punkt musi być zachowany na wszystkich paznokciach).

Krzywa C – 10 punktów

Krzywizny muszą być symetryczne i spójne.

Krzywa C powinna wynosić od 33,3 do 40%.

Krzywa powinna poprawiać wygląd naturalnych paznokci modelki.

Przy wyborze kształtu owalu należy zwracać uwagę na niedostateczne zakrzywienie wolnego brzegu.

Strefa skórek – 10 punktów

Materiał powinien być ułożony równo z naturalną płytką paznokcia, tak aby pasował do obszaru skórek.

Skórki modelki muszą być w dobrym stanie (nienaruszone piłowaniem).

Kształt – 10 punktów

Kształt paznokcia musi być symetryczny i spójny.

Kształt paznokci musi być symetryczny i spójny (wszystkie paznokcie w odniesieniu do siebie nawzajem).

 

Sędzia 2

Kontrola materiałów – 10 punktów

Powierzchnia musi być gładka, bez pęcherzyków powietrza i dziur.

Kolor materiału powinien być jednolity.

Na skórkach nie powinno być pozostałości materiału.

Struktura powierzchni – 10 punktów

Powierzchnia paznokci musi być gładka i wyraźnie wyprofilowana.

Wewnętrzna powierzchnia paznokcia powinna być gładka i idealnie wyprofilowana.

Prezentacja – 5 punktów

Praca powinna być prezentowana w czystości i porządku.

Pod paznokciami modelki nie powinien znajdować się brud czy pył – powinny być czyste.

Paznokcie powinny być dokładnie oczyszczone z kurzu.

Struktura powierzchni bocznych – 10 punktów

Boki modelowanego paznokcia powinny idealnie przylegać do powierzchni paznokcia naturalnego.

Dla kształtu owalu – punkt rozpoczęcia owalu musi być taki sam na wszystkich paznokciach.

Łuki powinny być harmonijne i ułożone jeden za drugim.

 

Sędzia 3

Długość – 10 punktów

Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia, paznokcie na palcach sobie odpowiadających muszą być takie same, paznokcie powinny być proporcjonalne do siebie wzajemnie.

Długość paznokci powinna być dopasowana do dłoni modelki, stosunek łoża paznokcia do wolnej krawędzi 2:1, styl salonowy.

Lakier – 5 punktów – 1 dłoń

Lakier powinien całkowicie pokrywać paznokcie (od strefy skórek aż po same końce).

Powłoka powinna być gładka, czysta i jednolita.

Wykończenie – 5 punktów – 1 dłoń

Powierzchnia wszystkich paznokci powinna być gładka i lśniąca (żadnych rys).

Paznokcie na samych końcach powinny być wykończone.

Paznokcie muszą być całkowicie czyste (bez kurzu).

Ogólne wrażenie – 5 punktów

Paznokcie prawidłowo wystylizowane do dłoni modelki.

Grubość przedłużeń powinna odpowiadać grubości wskazanemu w regulaminie stylu salonowego.

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkursach wynosi:
do 31 lipca 2020 / po 31 lipca 2020
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!!
Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap1 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Dyplom uczestnictwa dla każdego uczestnika.

ON MY OWN

data: 26 wrzesień 2020r., godz. 14:30 – 16:00

Konkurencja techniczna – modelowanie salonowego frencha na sobie. Wykonanie stylizacji na jednej dłoni. Podział na weteranów, mistrzów i początkujących. Brak podziału na żel czy akryl. Brak podziału na tips czy szablon.

Regulamin

 1. Zawodnicy mają 1 godzinę i 30 minut na wykonanie na jednej dłoni modelowania w stylu salonowym. Grubość paznokcia musi pasować do stylu salonowego ( grubość karty kredytowej ) najlepiej od 0,08 do 0,12 cm. Niedozwolona jest modelka i pomoc osób trzecich.
 2. Dozwolone są szablony i tipsy. Zabronione jest zastosowanie tipsów french. Dozwolone tylko naturalne lub przeźroczyste.
 3. Zawodnicy mogą używać tylko profesjonalnych produktów. Produkty zawierające brokat lub inne połyski są zabronione. Można stosować różowe produkty do pokrycia w tym także cover.
 4. Jakiekolwiek zdobienia są zabronione.
 5. Naturalne paznokcie mogą zostać przygotowane przed rozpoczęciem konkursu, jednak na naturalną płytkę nie można nic wcześniej nakładać.
 6. Niedozwolone jest stosowanie kolorowych i przeźroczystych produktów do wydłużania naturalnego paznokcia na tipsie przed przyklejeniem go do naturalnego paznokcia.
 7. Do przyklejenia tipsów można zastosować tylko jasne kleje. Żadnego rodzaju plastikowych form nie można użyć do budowy paznokcia.
 8. Wszelkie produkty budujące mogą być nakładane na tipsy lub formy dopiero po umocowaniu ich na paznokciach.
 9. Linia uśmiechu musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność w tym także metalowe. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane za pomocą pędzla. Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie.
 10. Wszystkie pliki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Można stosować frezarki i produkty do polerowania.
 11. Produkty do mycia (mydła itp.) i produkty nawilżające (oleje, kremy, płyny etc.) są dozwolone. Nadmierne stosowanie nawilżaczy jest niedozwolone. Może to spowodować naliczenie punktów ujemnych przez sędziego.
 12. Jeden z paznokci należy pokryć czerwonym lakierem, w metodzie żelowej można zastosować pokrycie hybrydowe.
 13. Paznokcie wybranej dłoni muszą być w stylu francuskim ( różowy , przeźroczysty i, cover, biały), wykończone do wysokiego połysku. Żel wykończeniowy dozwolony jest w technologii żelowej, a w technologii akrylowej należy polerować do wysokiego połysku lub zastosować Top Coat do akrylu.
 14. Konkurencja On my Own oceniana jest wg kategorii: linia uśmiechu, krzywa C, miejsce naskórka, kształt, kontrola produktów, struktura powierzchni, prezentacja, struktury boczne, długość 2:1, wykończenie i ogólne wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 10 punktów

Linie uśmiechu powinny być wyraźnie zaznaczone (wyraźna granica między różowym i białym).

Linie uśmiechu muszą być symetryczne i spójne (powinien być zachowany ten sam kształt, a najwyższy ich punkt musi być zachowany na wszystkich paznokciach).

Krzywa C – 10 punktów

Krzywizny muszą być symetryczne i spójne.

Krzywa C powinna wynosić od 33,3 do 40%.

Krzywa powinna poprawiać wygląd naturalnych paznokci modelki.

Przy wyborze kształtu owalu należy zwracać uwagę na niedostateczne zakrzywienie wolnego brzegu, co powoduje jego zanikanie na wolnym brzegu.

Strefa skórek – 10 punktów

Materiał powinien być ułożony równo z naturalną płytką paznokcia, tak aby pasował do obszaru skórek.

Skórki modelki muszą być w dobrym stanie (nienaruszone piłowaniem).

Kształt – 10 punktów

Kształt paznokcia musi być symetryczny i spójny.

Kształt paznokci musi być symetryczny i spójny (wszystkie paznokcie w odniesieniu do siebie nawzajem).

 

Sędzia 2

Kontrola materiałów – 10 punktów

Powierzchnia musi być bez pęcherzyków powietrza i dziur.

Kolor materiału powinien być jednolity.

Na skórkach nie powinno być pozostałości materiału.

Struktura powierzchni – 10 punktów

Powierzchnia paznokci musi być gładka i wyraźnie zdefiniowana.

Dolna powierzchnia paznokcia powinna być gładka i dobrze opiłowana.

Prezentacja – 5 punktów

Praca powinna być prezentowana w czystości i porządku.

Pod paznokciami modelki nie powinien znajdować się brud czy pył – powinny być czyste.

Paznokcie powinny być dokładnie oczyszczone z pyłu.

Struktura powierzchni bocznych – 10 punkty

Boki modelowanego paznokcia powinny idealnie przylegać do powierzchni paznokcia naturalnego.

Dla kształtu owalu – punkt rozpoczęcia owalu musi być taki sam na wszystkich paznokciach.

Łuki na wszystkich paznokciach spójne

 

Sędzia 3

Długość – 10 punktów

Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia.

Długość paznokci powinna być dopasowana do dłoni modelki, stosunek łoża paznokcia do wolnej krawędzi – 2:1, styl salonowy.

Aplikacja lakieru – 5 punktów – 1 dłoń

Lakier powinien całkowicie pokrywać paznokieć (od strefy skórek aż po sam koniec).

Powłoka powinna być gładka, czysta i jednolita.

Wykończenie – 5 punktów – 1 dłoń

Powierzchnia wszystkich paznokci powinna być gładka i lśniąca (żadnych rys).

Paznokcie na samych końcach powinny być gładkie i dobrze opiłowane.

Paznokcie muszą być całkowicie czyste (bez pyłu).

Ogólne wrażenie – 5 punktów

Paznokcie prawidłowo wystylizowane w stosunku do dłoni modelki.

Grubość przedłużeń powinna odpowiadać grubości wskazanej w regulaminie stylu salonowego.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2020 / po 31 stycznia 2020
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap1 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

 

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

CHROME / STAMPING

6 marca 2021r., godz.  11:30 – 12:15

dostępny 20.04.2020

dostępne 20.04.2020

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2021 / po 31 stycznia 2021
150PLN / 200PLN

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap2 otrzymują:

1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

SOAK - OFF GEL NAIL ART - THE OTHER SIDE RULES

7 marca 2021r., godz.  8:00 – 9:00

dostępny z dniem 20.04.2020

dostępne 20.04.2020

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 stycznia 2021 / po 31 stycznia 2021
150PLN / 200PLN

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap2 otrzymują:

1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

SCULPTURED NAILS

dla technologii żelowej: 6 marzec 2021r., godz. 8:00 – 10:30

Konkurencja techniczna z podziałem na weteranów, mistrzów i początkujących. Konkurencja dla żelu i akrylu w różnych godzinach. W technologii akrylowej dozwolone tylko i wyłącznie polerowanie do wysokiego połysku. W technologii żelowej dozwolone zastosowanie produktów nabłyszczających w postaci TOP COAT. Praca tylko na szablonie. Konkurs polega na wykonaniu modelowania paznokci w stylu konkursowym z podkreśleniem obłączka.

Regulamin

1. Zawodnicy mają 2h 30minut ( w razie zmian pojawi się informacja ), aby wykonać modelowanie paznokci french na szablonie z podkreśleniem obłączka. Niedozwolone są tipsy.

1a. Konkursowy styl – ostateczne standardy, które musza być zachowane przy budowie paznokci konkursowych dla obu dłoni.

* Elegancki, bardziej dramatyczny wygląd.

* Kształt musi być w zakresie od maksymalnie kwadratowych do maksymalnie owalnych.

* Stosunek proporcji różowego łożyska do białej końcówki 1:1. Mierzone od środka linii uśmiechu ( wizualna ).

* Produkt musi być nakładany cienką warstwą, maksymalnie przy skórkach, strefa stresu wzmocniona.

* Grubość paznokcia musi pasować do stylu konkursowego (grubość wizytówki) najlepiej od 0,025 do 0,08 cm.

* Krzywa C powinna wynosić od 40 do 50%.

 1. Zawodnicy w technologii żelowej muszą stosować wyłącznie produkty w postaci żelu clear (w tym o jasnoróżowym odcieniu), white, cover do wykonania lunuli. Niedozwolone jest zastosowanie cover gel do wydłużenia łożyska. Produkty zawierające brokat, drobinki itp. są niedozwolone.
 2. Zawodnicy w technologii akrylowej muszą stosować wyłącznie produkty w postaci pudru clear (w tym o jasnoróżowym odcieniu), white, cover. Niedozwolone jest zastosowanie pudru cover do wydłużenia łożyska. Produkty zawierające brokat, drobinki itp. są niedozwolone.
 3. Zabronione są zdobienia.
 4. Naturalne paznokcie modelki powinny być przygotowane przed rozpoczęciem konkursu, ale nie może być na nich żadnego materiału modelującego.
 5. Uszkodzenia skórek wokół paznokci przed rozpoczęciem konkursu będą brane pod uwagę podczas oceny .
 6. Linia uśmiechu musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane za pomocą pędzla. Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie.
 7. Niedozwolone jest stosowanie tipsów. Stylizacja wykonana tylko na szablonie
 8. Obłączki można wykonać tylko na jednej dłoni – dłoni w stylu francuskim. Na dłoni , która będzie pokryta czerwonym kolorem nie trzeba , ale można.
 9. Wszystkie pliki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Zabronione jest stosowanie frezarek.
 10. Do oczyszczenia dłoni dozwolona jest tylko woda. Wszelakie produkty do mycia (mydła itp.) i produkty nawilżające (olejki, kremy, mleczka, miski z akcesoriami ozdobnymi itp.) są niedozwolone.
 11. Paznokcie jednej ręki ( do wyboru ) muszą być pokryte czerwonym lakierem tradycyjnym lub żelem soak – off. Baza, top coat i ridge filerr są niedozwolone.
 12. Druga dłoń pozostaje w stylu francuskim. W celu uzyskania wysokiego połysku w technologii akrylowej stosować tylko polerki! W celu uzyskania wysokie połysku w technologii żelowej można zastosować żele wykończeniowe typu TOP COAT.
 13. Wszystkie paznokcie od wewnętrznej strony muszą wyglądać tak samo.
 14. Modelowanie paznokci w stylu konkursowym będzie oceniane wg następujących kryteriów: linie uśmiechu, krzywa C, tunel 40–50%, obłączek równomierny, obszar skórek, kształt, kontrola produktu, struktura powierzchni, struktury boczne, długość 1:1, aplikacja czerwonego koloru, czystość wykończenia i ogólne wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 10 punktów

– Wyraźne linie uśmiechu (ścisła granica między różowym i białym).

– Linie uśmiechu powinny być symetryczne i spójne (kształt linii uśmiechu powinien być zachowany na wszystkich paznokciach i taki sam, a najwyższe punkty powinny ze sobą współgrać).

Krzywa C – 10 punktów

– Krzywizna paznokci jest symetryczna i spójna

– Głębokość krzywizny wynosi między 40 a 50%

– % krzywizny wzmacnia paznokcie modelki

– Jeśli konstrukcja paznokci jest owalna należy rozważyć widoczny brak krzywizny na dalszej krawędzi

Obszar skórek – 10 punktów

– Produkt „wychodzi” z naturalnych paznokci i jest blisko naskórka

– Skóra modelki w okolicy naskórka jest w doskonałej kondycji (bez otarć).

Kształt – 10 punktów

– Kształt jest symetryczny i spójny

– Kształt jest symetryczny i spójny w całości

 

Sędzia 2

Kontrola materiału – 5 punktów

– Paznokcie bez nierówności, pęcherzy czy dołków.

– Materiał ma jednorodny kolor.

– Na skórkach nie powinno być żadnych pozostałości materiału.

Obłączki – 5 punktów

– Obłączki są wyraźnie zaznaczone.

– Obłączki nie są przepiłowane.

– Obłączki wyglądają harmonijnie na paznokciach.

Struktura powierzchni – 10 punktów

– Powierzchnia sztucznego paznokcia jest gładka i wyraźnie określona.

– Odwrotna strona paznokci również jest gładka i wyraźnie zaznaczona.

Struktura powierzchni bocznych 10 punktów

– Materiał ściśle przylega do boków naturalnego paznokcia.

– Przy kształcie owalu punkty, w których owal się zaczyna, muszą być takie same na wszystkich paznokciach.

– Łuki na wszystkich paznokciach są spójne.

 

Sędzia 3

Długość – 10 punktów

– Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia. Długości paznokci na palcach sobie odpowiadających są takie same, paznokcie są proporcjonalne.

– Długość odpowiada stylowi konkursowemu, stosunkowi 1: 1 wizualnie / z balansowanemu pomiędzy łożem paznokcia i wolną krawędzią; długość powinna być dopasowana do dłoni modelki.

Lakier i stosowanie kolorów – 5 punktów

– Czerwony lakier całkowicie pokrywa paznokcie (maksymalnie blisko naskórka i krawędzi).

– Pomalowanie gładkie, czyste i jednorodne.

Wykończenie – 5 punktów

– Powierzchnia sztucznych paznokci jest całkowicie gładka i lśniąca (bez rys).

– Krawędzie są gładkie i wykończone.

– Paznokcie są czyste i wolne od kurzu.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Paznokcie są dopasowane do rąk modelki.

– Grubość przedłużonego paznokcia odpowiada podanej w regulaminie grubości w stylu konkursowym (grubości wizytówki: 0,025–0, 08 cm).

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkursach wynosi:

 • do 31 stycznia 2021 / po 31 stycznia 2021

200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!!
Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020/2021 Etap2  otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Dla każdego uczestnika dyplom uczestnictwa.

 

MIXED MEDIA NAIL ART

26 wrzesień 2020, godz.  7:00 – 7:30
temat:

Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę, ale za każdą z nich należy uiścić osobną opłatę za uczestnictwo. ( Nie dotyczy on-line competition).

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po uiszczeniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O puchar  Nailpro Poland Competitions będą walczyły tylko te prace, które wejdą do TOP 10.

Jeśli uczestnik złożył więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

Uczestnik sam decyduje , czy dostarcza ją osobiście , czy przez osoby trzecie.

Nailpro Poland Competitions nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po konkursie.

 

Rejestracja prac
– osobiście: 26 września 2020r. godz. 7:00 – 7:30
– zaocznie: do 10 września 2020r. do godz. 18:00 musi zostać dostarczona do organizatora: Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice

 1. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 10 oddzielnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie większą niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru. Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich10 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany z konkursu i zostaną odjęte punkty.
 2. Mixed Media będą oceniane w następujących kategoriach: oryginalność, innowacyjność projektu, wyjątkowość, zastosowane kolory, wrażenie dzieła sztuki, praca schludna i czysta, zrównoważenie wszystkich elementów, harmonia, złożoność zastosowanych technik: 3D, ręczne malowanie, aerograf; konstrukcja projektu nie przekracza 2,54 cm na wysokość, widoczne nawiązanie do tematu, profesjonalizm w wykonaniu świadczący o zdolnościach autora pracy.

Regulamin obowiązujący w tej kategorii:

 1. Wszystkie poniższe zasady MIXED MEDIA (3D, ręczne malowanie, airbrush) muszą być przestrzegane. Zasady do zastosowanych technik są osobno opisane w regulaminie.
 2. Uczestnicy nie mogą używać logo i wzorów z prawami autorskimi.
 3. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem zawodów. Konkurencja nie jest wykonywana na miejscu.
 4. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.
 5. Powłoka typu żel UV, top, lakiery z dodatkami brokatów mogą być użyte lakiery, farby.
 6. Zabronione stosowanie form (szablonów) do tworzenia projektu.
 7. Uczestnicy mogą korzystać z wersji podobnych projektów lub logo z prawami autorskimi, ale ich prace nie powinny być identyczne z oryginałem. Jeśli praca nie spełnia tego kryterium – sędziowie odejmują punkty.
 8. Prace będą oceniane w trakcie prezentacji.
 9. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE WSZYSTKIE METODY. IM WIĘCEJ TYM LEPIEJ.

Zasady do 3D:
1. Wszystkie prace wykonane techniką 3D muszą być tworzone za pomocą profesjonalnych materiałów i narzędzi (monomerów i kolorowego proszku akrylowego, żeli UV, lakierów, biżuterii, kryształów itp).
2. 3D konstrukcja nie powinna być wyższa niż 1 cal (2,54 cm).
3. Dekoracje i kryształy mogą być stosowane, ale nie powinny przekraczać 25% ogólnej konstrukcji.

Zasady do ręcznego malowania:
1. Wszystkie prace muszą być wykonywane wyłącznie za pomocą techniki ręcznego malowania. Możesz zastosować farby, tradycyjne lakiery do paznokci, kolorowe żele i lakiero-żele (hybrydy)

Zasady  do airbrushing:
1. Praca musi być wykonywana wyłącznie za pomocą farb do airbrushing.

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

– Projekt powinien być innowacyjny  (nowy i oryginalny).

– Projekt powinien być unikalny ( różnić się od tych, które były wcześniej)

– Prace muszą być zgodne z wytycznymi przepisów dotyczących praw autorskich

Prezentacja – 10 punktów

– Projekt powinien przyciągać uwagę.

– Projekt powinien być interesujący

– Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

– Kolory powinny zdobić projekt

– Kolory powinny wzajemnie się uzupełniać

Prezentacja – 5 punktów

– Praca prezentowana zgodnie z zasadami konkurencji 3D, ręcznie malowane

– Praca przedstawiona jest tak, jakby była dziełem sztuki.

– W opisie pracy wszystko jest czytelne i łatwe do zrozumienia.

 

Sędzia 2

Balans – 10 punktów

– Pojedyncze elementy projektu są zrównoważone. Projekt nie jest za ubogi ani zbyt przesadzony.

– Szczegóły tworzą harmonijną całość

Projekt i detale – 10 punktów

– Projekt pasuje do zadanego tematu.

– Projekt jest dobrze przemyślany.

– Szczegóły projektu są precyzyjne i czysto wykonane.

– Projekt posiada odpowiednie szczegóły.

Długość tipsów – 5 punktów

– Tipsy są wykonane proporcjonalnie wg  wielkości i długości.

– Długość nie jest większa niz 2 cale (5,08 cm).

–Szerokość jest nie większa niż 3/4 cala – w przypadku kiedy są płaskie  (1,9 cm).

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Projekt robi dobre wrażenie.

– Projekt jest skończony i nie wymaga poprawek.

 

Sędzia 3

Poziom trudności – 10 punktów

– Skomplikowana konstrukcja, wymagająca specjalnych umiejętności i zaangażowania

– Projekt obejmuje kilka technik

Jakość wykonania – 10 punktów

– Ogólna jakość pracy wskazuje na wysokie zdolności artystyczne

– Praca jest wykonana schludnie, czysto i dokładnie

Wymiary – 10 punktów

– Projekt artystyczny jest oczywisty i zgodny z zasadami 3D

– Wymiar poprawia temat i jest zbalansowany

–Projekt nie może być wyższy niż  1 cal (2,54 cm).

Temat – 5 punktów

– Związek z tematem jest oczywisty i dobrze widoczny

– Temat widoczny na wszystkich 10 paznokciach.

– Projekt powinien podkreślić temat

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 31 sierpnia 2020 / po 31 sierpnia 2020
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020/2021 Etap1 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

 

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

 

FOIL EMBOSSED ELEGANCE NAIL ART

KONKURENCJA NIEDOSTĘPNA W 6. EDYCJI

rok konkursowy 2020/2021

REGULAMIN NIEDOSTĘPNY W 6. EDYCJI

rok konkursowy 2020/2021

KRYTERIA OCENIANIA NIEDOSTĘPNE W 6. EDYCJI

rok konkursowy 2020/2021

KONKURENCJA NIEDOSTĘPNA W 6. EDYCJI

rok konkursowy 2020/2021

FIVESTYLE SCULPTURED NAIL

6 marzec 2021r., godz.  13:15 – 16:15

Konkurencja techniczna z podziałem na weteranów, mistrzów i początkujących. Konkurencja dla żelu i akrylu w różnych godzinach. W technologii akrylowej dozwolone tylko i wyłącznie polerowanie do wysokiego połysku. W technologii żelowej dozwolone zastosowanie produktów nabłyszczających w postaci TOP COAT. Praca tylko na szablonie. Konkurs polega na wykonaniu modelowania paznokci w stylu konkursowym z podkreśleniem obłączka.Konkurencja ta dotyczy stylów i kształtów paznokci. Chcemy zobaczyć 5 różnych kształtów paznokci, np.: kwadrat, owal, migdał,  bridget, lipstick, edge, pipe, blade, arrow, butterfly czy jakiś nowy, unikatowy kształt – nikomu nieznany, a spełniający wymogi klasycznej stylizacji, a tym samym prawidłowej jego budowy. Każdy paznokieć musi mieć inny kształt.

Regulamin

 1. Uczestnicy mają 3 godziny (o ile nie zaznaczono inaczej) na wymodelowanie 5 kształtów na paznokciach jednej dłoni. Modelowanie odbywa się na szablonach. Tipsy i kleje są niedopuszczalne w tej konkurencji.

  1a. Uczestnicy muszą przedstawić opis tworzonych form i ich nazw.

 2. Uczestnicy mogą stosować akryl lub żel. Połączenie technologii jest zabronione.
 3. Uczestnicy mogą korzystać tylko z różowych, białych i przeźroczystych barw materiałów. Produkty, które zawierają brokat i / lub dowolny inny kolor, nie są dozwolone. Zezwala się na zastosowanie różowego kamuflażu w celu zmiany koloru łożyska paznokcia.
 4. Wszelka biżuteria i ozdoby są zabronione.
 5. Naturalne paznokcie modelki można przygotować wcześniej, przed rozpoczęciem konkurencji, ale aplikacja jakiegokolwiek produktu pod stylizację może być dokonana tylko i wyłącznie po sygnale START.
 6. szkodzenia wokół paznokci (naskórek, dłonie) modelki, do których doszło przed rozpoczęciem konkurencji, nie będą brane pod uwagę.
 7. Wszelkie narzędzia do tworzenia linii uśmiechu, takie jak pilniki do paznokci, frezarki i inne odwrócone tipsy, nie mogą być użyte. Linia uśmiechu powinna być wypracowana ręcznie przy użyciu ręki i pędzla. French musi być konstrukcyjny, nie może być malowany.
 8. Dozwolone jest korzystanie z frezarek. Można używać produktów polerujących ale nie z dodatkiem olejków, oliwek itp.
 9. Dozwolone jest zastosowanie wody do obmycia dłoni. Środki myjące (mydła itp), środki nawilżające (oleje, kremy, mleczka) oraz miski z kamieniami są zabronione!
 10. Wykonany musi być french (biały i przeźroczysty lub różowy). W technologii akrylowej paznokcie muszą być wypolerowane do połysku, zabronione są nabłyszczacze. Wykończenie żelowe dozwolone tylko w technologii żelowej.
 11. Prosimy sprawdzić kryteria sędziowskie aby była jasność w ocenie.
 12. FiveStyle Sculptured Nails będą oceniane w następujących kategoriach: linia uśmiechu, krzywa C, powierzchnia naskórka, kształt, kontrola produktu, styl 5 kształtów, struktura powierzchni, struktura krawędzi bocznych, długość, stopień trudności, zakończenie pracy oraz ogólne wrażenie.
 13. Formy (szablony) mogą być przygotowane wcześniej.

 

Sędzia 1
Linie uśmiechu – 10 punktów
Linie uśmiechu muszą być jasne (wyraźna granica pomiędzy różowym i białym).
Linie uśmiechu muszą być spójne i wyważone.
Krzywe C – 10 punktów
Krzywe C powinny być zaciśnięte kolejno i symetrycznie.
Krzywizna – pomiędzy 40 a 50% pełnego koła.
Wartość ta zależy od naturalnych paznokci; krzywe C powinny poprawiać wygląd naturalnej płytki paznokcia.
Ponieważ każdy kształt jest unikalny, szczególnie należy zwrócić uwagę na brak tradycyjnej krzywej C na wolnej krawędzi.
Powierzchnia naskórka – 5 punktów
Materiał powinien być równomiernie rozprowadzany na naturalnej płytce paznokcia i ściśle przylegać do skórek.
Naskórek w dobrym stanie, bez uszkodzeń i rys od pilnika.
Kształt – 10 punktów
Kształty muszą być symetryczne, perfekcyjne, czysto wykonane.
Kształt musi być wyraźny sam w sobie.
Formy w 5 kształtach – stworzony niepowtarzalny efekt i perfekcyjnie wykończony.
Sędzia 2
Kontrola materiału – 5 punktów
Materiał musi być całkowicie monolityczny – bez pęcherzyków powietrza i dziur.
Kolor jednolity.
Materiał nie może być pozostawiony na skórkach.
5 kształtów 5 stylów – 10 punktów
5 kształtów musi być innowacyjne.
5 kształtów powinno być wykonane jakościowo.
Struktura powierzchni – 10 punktów
Powierzchnia modelowanych paznokci powinna być gładka, dobrze wypolerowana.
Wewnętrzna strona (od spodu ) paznokci powinna być gładka, równa i mieć dobrze wyraźny kształt.
Struktura boków – 10 punktów
Boki modelowanych paznokci powinny ściśle odpowiadać naturalnej budowie.
Łuki paznokci powinny być umieszczone poprawnie do budowy tego paznokcie.

Sędzia 3
Długość – 5 punktów
Długość, która jest mierzona od naskórka do końca modelowanego paznokcia, musi być taka sama na tym samym palcu (małego palca do małego palca na przykład), a proporcjonalna w stosunku do pozostałych palców.
Długość musi być zgodna z wymogami stylu konkurencyjnego. Stosunek wynoszący 1:1 (łożysko – wolna krawędź) jest uważany za idealny, taka długość wizualnie jest zrównoważona na paznokciach.
Trudność – 10 punktów
Umiejętności stosowane do stworzenia freestyle’u.
Trudności w wykonywaniu freestyle’u.

Wykończenie – 5 punktów
Cała powierzchnia modelowanych paznokci jest gładka i błyszcząca (bez rys).
Końcówki paznokci są gładkie i zakończone.
Paznokcie są absolutnie czyste (bez pyłu).

Ogólne wrażenie – 10 punktów
Paznokcie są odpowiednie dla dłoni modelki.
Grubość odpowiada standardom konkurencyjnego stylu (niewielka grubość, 0,08–0,1 cm).

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalnie

Uzyskanie efektu WOW.

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkursach wynosi:

do 31 stycznia 2021 / po 31 stycznia 2021
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
170PLN / 220PLN Mistrz / Master
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!!
Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2020 Etap2 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

MISTRZOWIE
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – 500 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – 375 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – 250 zł, nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

Dla każdego uczestnika dyplom uczestnictwa.