ON MY OWN

ON MY OWN

10. Nailpro Poland 15 wrzesień 2024 r., godz. 11:30 – 13:00

Konkurencja techniczna – modelowanie salonowego frencha na sobie. Wykonanie stylizacji na jednej dłoni. Podział na weteranów i początkujących. Brak podziału na żel czy akryl. Niedozwolony akrylożel. Brak podziału na tips czy szablon.

Regulamin

 1. Zawodnicy mają 1 godzinę i 30 minut na wykonanie na jednej dłoni modelowania w stylu salonowym. Grubość paznokcia musi pasować do stylu salonowego ( grubość karty kredytowej ) najlepiej od 0,08 do 0,12 cm. Niedozwolona jest modelka i pomoc osób trzecich.
 2. Dozwolone są szablony i tipsy. Zabronione jest zastosowanie tipsów french. Dozwolone tylko naturalne lub przeźroczyste.
 3. Zawodnicy mogą używać tylko profesjonalnych produktów. Produkty zawierające brokat lub inne połyski są zabronione. Można stosować różowe produkty do pokrycia w tym także cover.
 4. Jakiekolwiek zdobienia są zabronione.
 5. Naturalne paznokcie mogą zostać przygotowane przed rozpoczęciem konkursu, jednak na naturalną płytkę nie można nic wcześniej nakładać.
 6. Niedozwolone jest stosowanie kolorowych i przeźroczystych produktów do wydłużania naturalnego paznokcia na tipsie przed przyklejeniem go do naturalnego paznokcia.
 7. Do przyklejenia tipsów można zastosować tylko jasne kleje. Żadnego rodzaju plastikowych form nie można użyć do budowy paznokcia.
 8. Wszelkie produkty budujące mogą być nakładane na tipsy lub formy dopiero po umocowaniu ich na paznokciach.
 9. Linia uśmiechu musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność w tym także metalowe. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane za pomocą pędzla. Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie.
 10. Wszystkie pliki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Można stosować frezarki i produkty do polerowania.
 11. Produkty do mycia (mydła itp.) i produkty nawilżające (oleje, kremy, płyny etc.) są dozwolone. Nadmierne stosowanie nawilżaczy jest niedozwolone. Może to spowodować naliczenie punktów ujemnych przez sędziego.
 12. Jeden z paznokci należy pokryć czerwonym lakierem, w metodzie żelowej można zastosować pokrycie hybrydowe.
 13. Paznokcie wybranej dłoni muszą być w stylu francuskim ( różowy , przeźroczysty i, cover, biały), wykończone do wysokiego połysku. Żel wykończeniowy dozwolony jest w technologii żelowej, a w technologii akrylowej należy polerować do wysokiego połysku lub zastosować Top Coat do akrylu.
 14. Konkurencja On my Own oceniana jest wg kategorii: linia uśmiechu, krzywa C, miejsce naskórka, kształt, kontrola produktów, struktura powierzchni, prezentacja, struktury boczne, długość 2:1, wykończenie i ogólne wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 10 punktów

Linie uśmiechu powinny być wyraźnie zaznaczone (wyraźna granica między różowym i białym).

Linie uśmiechu muszą być symetryczne i spójne (powinien być zachowany ten sam kształt, a najwyższy ich punkt musi być zachowany na wszystkich paznokciach).

Krzywa C – 10 punktów

Krzywizny muszą być symetryczne i spójne.

Krzywa C powinna wynosić od 33,3 do 40%.

Krzywa powinna poprawiać wygląd naturalnych paznokci modelki.

Przy wyborze kształtu owalu należy zwracać uwagę na niedostateczne zakrzywienie wolnego brzegu, co powoduje jego zanikanie na wolnym brzegu.

Strefa skórek – 5 punktów

Materiał powinien być ułożony równo z naturalną płytką paznokcia, tak aby pasował do obszaru skórek.

Skórki modelki muszą być w dobrym stanie (nienaruszone piłowaniem).

Kształt – 10 punktów

Kształt paznokcia musi być symetryczny i spójny.

Kształt paznokci musi być symetryczny i spójny (wszystkie paznokcie w odniesieniu do siebie nawzajem).

 

Sędzia 2

Kontrola materiałów – 10 punktów

Powierzchnia musi być bez pęcherzyków powietrza i dziur.

Kolor materiału powinien być jednolity.

Na skórkach nie powinno być pozostałości materiału.

Struktura powierzchni – 10 punktów

Powierzchnia paznokci musi być gładka i wyraźnie zdefiniowana.

Dolna powierzchnia paznokcia powinna być gładka i dobrze opiłowana.

Prezentacja – 5 punktów

Praca powinna być prezentowana w czystości i porządku.

Pod paznokciami modelki nie powinien znajdować się brud czy pył – powinny być czyste.

Paznokcie powinny być dokładnie oczyszczone z pyłu.

Struktura powierzchni bocznych – 10 punkty

Boki modelowanego paznokcia powinny idealnie przylegać do powierzchni paznokcia naturalnego.

Dla kształtu owalu – punkt rozpoczęcia owalu musi być taki sam na wszystkich paznokciach.

Łuki na wszystkich paznokciach spójne

 

Sędzia 3

Długość – 10 punktów

Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia.

Długość paznokci powinna być dopasowana do dłoni modelki, stosunek łoża paznokcia do wolnej krawędzi – 2:1, styl salonowy.

Aplikacja lakieru – 5 punktów – 1 dłoń

Lakier powinien całkowicie pokrywać paznokieć (od strefy skórek aż po sam koniec).

Powłoka powinna być gładka, czysta i jednolita.

Wykończenie – 5 punktów – 1 dłoń

Powierzchnia wszystkich paznokci powinna być gładka i lśniąca (żadnych rys).

Paznokcie na samych końcach powinny być gładkie i dobrze opiłowane.

Paznokcie muszą być całkowicie czyste (bez pyłu).

Ogólne wrażenie – 10 punktów

Paznokcie prawidłowo wystylizowane w stosunku do dłoni modelki.

Grubość przedłużeń powinna odpowiadać grubości wskazanej w regulaminie stylu salonowego.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU

W roku 2024 opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu 10.NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 wynosi

100PLN Opłata rejestracyjna jednorazowo naliczana podczas rejestracji.

280PLN Koszt udziału w konkurencji dla weteranów / veteran

230PLN Koszt udziału w konkurencji dla początkujących / novice

250PLN Koszt udziału w konkurencji bez podziału na początkujących i weteranów

Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w wybranych konkurencjach wraz z jednorazową opłatą rejestracyjną w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia / rejestracji udziału w wydarzeniu przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego umieszczonego na www.nailpropoland.com/rejestracja/ .

Brak dokonanej opłaty w terminie skutkować będzie anulowaniem dokonanego przez Uczestnika zgłoszenia/rejestracji.

W sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w 10. Nailpro Poland, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej oraz kosztów udziału w poszczególnych konkurencjach.

______________________________________

RABATY – nie dotyczy

______________________________________

PAMIĘTAJ!!!

W sytuacji rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniach mistrzowskich  10. NAILPRO POLAND, Organizator nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci wydarzenia 10. NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 otrzymają

 1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
 2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
 3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

______________________________________

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody pieniężne uzyskane w konkursach są opodatkowane wg ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody. Zgodnie z w/w przepisami podatkowymi, Organizator mistrzostw przed wydaniem nagrody pieniężnej Laureatowi, potrąci kwotę stanowiącą 10% jej wartości, która zostanie wpłacona na konto Urzędu Skarbowego w Mysłowicach.

Nagrody pieniężne zostaną przesłane na wskazane przez Laureata konto bankowe.

Wszelakie dodatkowe koszty bankowe są po stronie Laureata.