FRENCH TWIST

FRENCH TWIST

10. Nailpro Poland 15 wrzesień 2024 r., godz.: 9:30 – 11:00

Konkurencja techniczno – artystyczna:

 1. 10. Nailpro Poland z podziałem na weteranów i początkujących / 15.09.2024, godz. 9:30 – 11:00.
 2. Konkurencja bez podziału na żel czy akryl. Stylista wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej. Niedozwolony akrylożel. Stylista wybiera sam, czy pracuje na tipsie, czy na formie. Konkurencja polega na wykonaniu stylizacji dekoracyjnego (oryginalnego) klasycznego biało-różowego frencha na jednej dłoni  modelki w czasie 90 minut dla uczestników 10. Nailpro Poland – podział na poczatkujących i weteranów
 3. Uczestnicy mogą użyć dowolnej kombinacji łącząc kolor bladoróżowy, cover, przeźroczysty i biały w postaci produktów technologii akrylowej lub żelowej. Technologii tych nie można łączyć. Należy stosować się do tradycyjnych kolorów frencha. Zabronione jest używanie innych kolorów: fioletowy, brązowy, niebieski… z wyjątkiem tych ujętych w pkt.3. Jeśli uczestnik złamie te zasady, organizator ma prawo do odjęcia punktów. Należy pamiętać, że konkurencja ta nie opiera się tylko na wykonaniu oryginalnego frencha – obowiązują tutaj zasady klasycznego modelowania paznokci.
 4. Do budowy mogą być zastosowane produkty zawierające brokaty o jasnych kolorach: srebro, złoto, połyskliwy biały i jasno różowe drobinki. Nie dozwolony jest żel typu paint. Stosuj tylko french budujący!  PAMIETAJ!!! To jest konkurencja techniczna, a nie artystyczna!
 5. Zabronione jest stosowanie ozdób.
 6. Naturalne paznokcie modelki powinny być przygotowane do modelowania przed rozpoczęciem konkursu. Niedozwolone jest nakładanie przed mistrzostwami na naturalne paznokcie modelki jakiegokolwiek materiału utwardzającego, tipsów czy szablonów.
 7. Aplikacja kolorowych i przeźroczystych produktów na tipsie może nastąpić dopiero kiedy jest przyklejony do naturalnego paznokcia i prawidłowo opracowany.
 8. Do przyklejenia tipsów dozwolony jest tylko przeźroczysty klej.
 9. Wszelkie materiały przeznaczone do tipsów powinny być zastosowane dopiero po ich przyklejeniu do naturalnych paznokci.
 10. Powierzchnia łączenia sztucznych paznokci powinna być na tym samym poziomie co naturalnych, bez uskoku i ewentualnych nierówności na powierzchni.
 11. Pliki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Linia uśmiechu „SMILE LINE” musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność.
 12. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu i zdobienia muszą być wykonane za pomocą pędzla.  Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie.
 13. Dozwolone jest stosowanie frezarek tylko do nadania kształtu powierzchni.
 14. Dłonie modelki muszą być wolne od pozostałości pyłu. Nawilżające produkty (olejki, kremy, płyny itp.) są dozwolone, ale nadmierne ich używanie nie jest pożądane. Sędziowie mają prawo odjąć punkty w przypadku nadmiernego użycia olejków.
 15. Modelowanie można zakończyć polerką , UV top coat dla akrylu; żel nabłyszczający stosowany jest tylko w technologii żelowej. Niedozwolone są żele wykończeniowe dające wysoki połysk z brokatami.
 16. French Twist oceniany będzie wg kryteriów: struktura krawędzi bocznych, łuki spójne i zgodne, krzywa C, głębokość krzywizny 4050% oryginalność, strefa skórek, struktura powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, kontrola produktów, złożoność projektu, projektowanie i balans, długość 1:1 wizualnie – idealna równowaga łoża paznokcia i krawędzi wolnej, grubość przedłużenia powinna spełniać wymagania stylu konkursowego – grubość wizytówki: 0,0250,08 cm, kształt, wykończenie, ogólne wrażenie.
 17. WAŻNE! Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.
 18. Wykorzystanie prac konkursowych wykonanych w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Stylizacji Paznokci NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS) do rejestracji w innych mistrzostwach stylizacji paznokci jest SUROWO ZABRONIONE pod rygorem DYSKWALIFIKACJI INDYWIDUALNEJ I DRUŻYNOWEJ w tym odebraniem nagród rzeczowych i finansowych, z podaniem informacji do społeczności zrzeszonej w ramach projektu NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS). W przypadku kiedy uczestnik złamię tę zasadę zostanie wykluczony z udziału w całym turnieju Nailpro CUP Europe Competitions na okres jednego roku.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Struktura krawędzi bocznych – 10 punktów

Krawędzie boczne przedłużonych paznokci przylegają ściśle do paznokci naturalnych.

Jeśli przedłużenie jest wykonywane w kształcie owalu, punkt, w którym, owal się rozpoczyna, powinien być taki sam na wszystkich paznokciach.

Łuki na wszystkich paznokciach powinny być spójne i zgodne.

Krzywa C – 10 punktów

Zagięcie wszystkich paznokci powinno być takie samo i zgodne.

Głębokość krzywizny powinna wynosić pomiędzy 40 a 50% – wzmacniać naturalny paznokieć

Przedłużenie musi poprawiać wygląd naturalnych paznokci modelki.

Jeżeli przedłużanie jest wykonywanie w kształcie owalu, warto zwrócić uwagę na krzywiznę swobodnej krawędzi – musi być wystarczająca.

Oryginalność – 10 punktów

Projekt powinien być innowacyjny (nowy i oryginalny).

Projekt powinien być unikalny (różnić się od projektów, które zostały przedstawione w przeszłości).

Strefa skórek – 5 punktów

Materiał powinien być ułożony równo z naturalną płytką paznokcia, tak aby pasował do strefy skórek.

Skórki modelki powinny być w dobrym stanie (nie naruszone piłowaniem)

– Okolice skórek nie mogą być zalane oliwką

 

Sędzia 2

Struktura powierzchni – 5 punktów

Powierzchnia przedłużonych paznokci powinna być gładka i wyraźnie określona.

Po odwrotnej stronie wewnętrzna powierzchnia paznokci powinna być gładka i zdefiniowana w kształcie.

Kontrola materiałów – 10 punktów

Materiał musi być jednolicie pokryty, bez pęcherzyków powietrza i dziur, o jednakowym kolorze

Krawędzie boczne powinny być gładkie i opiłowane.

Powierzchnia przedłużenia powinna być gładka i błyszcząca (żadnych rys).

Paznokcie muszą być całkowicie czyste, bez pyłu.

Poziom trudności – 10 punktów

Projekt powinien być trudny, wymagający użycia zaawansowanych umiejętności i sporego wysiłku.

Aby utworzyć projekt, trzeba zastosować kilka różnych technik.

Projektowanie i balans – 10 punktów

Projekt powinien poprawić wygląd naturalnych paznokci i dłoni modelki.

Należy używać kolorów i odcieni określonych w regulaminie.

Projekt należy wykonać z zachowaniem staranności i wysokiej jakości.

Elementy projektu powinny być harmonijne i zrównoważone – w nie za dużej liczbie, ale i w nie za małej – ilość odpowiednia.

 

Sędzia 3

Długość – 10 punktów

Długość jest proporcjonalna do innych paznokci jednej dłoni

Długość paznokci odpowiada standardom stylu konkursowego, przy zachowaniu idealnej równowagi łoża paznokcia i krawędzi wolnej w stosunku 1: 1, długość paznokci musi być tak dobrana tak, by paznokcie modelki wyglądały harmonijnie.

Kształt – 10 punktów

Kształt paznokcia musi być symetryczny i spójny.

Kształt wszystkich paznokci musi być symetryczny i spójny (wszystkie paznokcie w odniesieniu do siebie nawzajem).

Wykończenie – 5 punktów

Powierzchnia powinna być wolna od pęcherzyków powietrza i dziur.

Kolor powinien być jednolity.

Powierzchnia – gładka i błyszcząca.

Końcówki paznokci powinny być gładkie i dobrze opiłowane.

Paznokcie powinny być czyste, bez pyłu.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

Paznokcie powinny zdobić dłoni modelki.

Projekt powinien być w pełni ukończony.

Grubość przedłużenia powinna spełniać wymagania stylu konkursowego (grubość wizytówki: 0,01 – 0,3 cala / 0,0250,08 cm).

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU

W roku 2024 opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu 10. NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 wynosi

100PLN Opłata rejestracyjna jednorazowo naliczana podczas rejestracji.

280PLN Koszt udziału w jednej konkurencji dla weteranów / veteran

230PLN Koszt udziału w jednej konkurencji dla początkujących / novice

250PLN Koszt udziału w jednej konkurencji bez podziału na początkujących i weteranów

Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w wybranych konkurencjach wraz z jednorazową opłatą rejestracyjną w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia / rejestracji udziału w wydarzeniu przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego umieszczonego na www.nailpropoland.com/rejestracja/ .

Brak dokonanej opłaty w terminie skutkować będzie anulowaniem dokonanego przez Uczestnika zgłoszenia/rejestracji.

W sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w 10. Nailpro Poland, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej oraz kosztów udziału w poszczególnych konkurencjach.

______________________________________

RABATYnie dostępne

_______________________________________

PAMIĘTAJ!!!

W sytuacji rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniach mistrzowskich 109. NAILPRO POLAND, Organizator nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci wydarzenia 10.NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 otrzymają

 1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
 2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
 3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
______________________________________

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody pieniężne uzyskane w konkursach są opodatkowane wg ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody. Zgodnie z w/w przepisami podatkowymi, Organizator mistrzostw przed wydaniem nagrody pieniężnej Laureatowi, potrąci kwotę stanowiącą 10% jej wartości, która zostanie wpłacona na konto Urzędu Skarbowego w Mysłowicach.

Nagrody pieniężne zostaną przesłane na wskazane przez Laureata konto bankowe.

Wszelakie dodatkowe koszty bankowe są po stronie Laureata.