FOIL EMBOSSED ELEGANCE NAIL ART

FOIL EMBOSSED ELEGANCE NAIL ART

DATA i TEMAT:

14 wrzesień 2024 r. 10. Nailpro Poland – Morskie klimaty

 

Rejestracja prac dla uczestników 10. Nailpro Poland:

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji swojego udziału na www.nailpropoland.com/rejestracja

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z wykazem OPŁATY I NAGRODY znajdującym się poniżej

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do przesłania zdjęć, filmu potwierdzających wykonanie własnoręcznie pracy, do udostępnionego przez Organizatora FOLDERU znajdującego na dysku GOOGLE

– do dnia 31 sierpnia 2024 r. zaleca się aby Uczestnik dostarczył zarejestrowaną pracę w mistrzostwach 10. Nailpro Poland do siedziby Organizatora Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice, w celu dokonania jej prezentacji przed publicznością zgromadzoną podczas Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

– prezentacja przesłanych i wyróżnionych prac nastąpi w dniu 14 września 2024 roku (po zakończonej ocenie sędziowskiej w dniu 13 września 2024 roku) w przestrzeni mistrzostw 10. Nailpro Poland dla zgromadzonej publiczności Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

– ogłoszenie wyników, a tym samym honorowanie Laureatów nastąpi w dniu 14 września 2024r., o godz. 16:00 na scenie Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

 

Ręcznie malowane 5 tipsów w boxach (pudełkach). Konkurencja zaoczna.

10. Nailpro Poland – brak podziału na dywizje

Konkurencja bez podziału na początkujących i weteranów.

Konkurs polega na wykonaniu NAIL ART.’u z użyciem FOLII.

– dla FORMUŁY STACJONARNEJ – na paznokciach jednej dłoni modelki

– dla FORMUŁY TIPS BOX – na 5 tipsach

 

Regulamin

FORMULA TIPS BOX

 1. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę w tej kategorii ale za każdą z nich musi dokonać opłaty z tytułu udziału w konkursie.

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po dokonaniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O medal 10. Nailpro Poland będą walczyły tylko te prace, które zostaną zakwalifikowane do TOP 10.

Jeśli uczestnik zarejestrował więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

 1. Uczestnik sam decyduje, czy dostarczy ją osobiście, czy przez osoby trzecie. Organizator Nailpro Poland Competitions nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po konkursie.
 2. Odbiór dostarczonej pracy leży po stronie Uczestnika.
 3. Odbiór dostarczonej do oceny pracy możliwy dopiero po ogłoszeniu wyników konkurencji stacjonarnych, które odbędzie się w niedzielę o godz. 15:30 – 16:30. Wydawanie prac nastąpi w tym samym dniu w godzinach 18:00 – 19:00 za potwierdzeniem odbioru.
 4. Organizator na koszt Uczestnika może dokonać zwrotu pracy za pośrednictwem firmy kurierskiej / Poczty Polskiej.  Koszt zwrotu ustalany będzie indywidualnie z Uczestnikiem.
 5. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 5 indywidualnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać wykonanych przez siebie. Tipsy należy umieścić na specjalnej podkładce. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie więcej niż 0,7 cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru (stopniowane), wymiary nie powinny być większe niż podane.TIPSY muszą być różnych rozmiarów, tak jakby były dopasowane do dłoni.

  Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich 5 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny sam  w sobie. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany i zostaną odjęte punkty.

 6. Temat zostanie ogłoszony  nie później niż 30 dni przed dniem odbycia się mistrzostw. Temat musi być widoczny dla każdego tipsa z osobna (na 5 tipsach).
 7. Wszystkie prace muszą być skończone przed rozpoczęciem 10. Nailpro Poland, podczas którego przedstawione zostaną jako gotowe. Brak miejsca pracy na wykonanie tej konkurencji podczas 10. Nailpro Poland.
 8. Gotowy projekt powinien być łatwy do noszenia i odpowiedni do codziennej aktywności i stylu życia.
 9. Projekt należy wykonać ręcznie. Odbicie folią powinno być wypukłe i obejmować w całości każdy element wzoru.
 10. NIEDOZWOLONE jest użycie gotowych naklejek lub kalkomanii o efekcie folii.
 11. W celu wykończenia powierzchni możesz zastosować Top Coat tradycyjny lub żelowy nawet z efektem brokatowym. Gotowy projekt może mieć powierzchnię z teksturą lub wypukłościami.
 12. NIE KOPIUJ! Uczestnik może inspirować się podobnymi wersjami rozpoznawalnego projektu lub projektem wykonanym przez kogoś innego, ale jego projekt nie powinien być identyczny z oryginałem. Za naruszenie tego punktu praca zostanie DYSKWALIFIKOWANA i nie będzie podlegać ocenie sędziowskiej.
 13. Prezentacja wykonanej pracy: 5 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny. Rozmiar podkładki powinien wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ cala (0,635 cm) wysokości i musi być ona płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie projekty, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane lub zostaną odjęte punkty.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do  przygotowania pisemnego opisu wykonanego przez siebie projektu, który składać się z dwóch części: pierwsza z nich obejmuje  szczegółowy opis produktów wykorzystanych do tworzenia projektu oraz sam proces jego wykonania, a druga z nich to opis interpretacji tematu. Opis należy przygotować w języku polskim i angielskim. Zabronienie jest podawanie w nim imienia i nazwiska autora projektu, nazw producentów, marek i nazw własnych zastosowanych produktów. Jakiekolwiek informacje, które mogą scharakteryzować nazwę autora,  producenta naruszy zasady regulaminu i spowoduje punkty ujemne – 5 pkt z klasyfikacji ogólnej.
 15. Projekty zakwalifikowane do TOP10 będą oceniane wg 12 kryteriów: oryginalność, zainteresowanie wizualne, kolor, długość, balans, projekt i detal, wymiar, wrażenie ogólne, złożoność, wykonanie, kształt i motyw.
 16. Prace będą oceniane na podstawie przesłanych zdjęć, filmu oraz prezentacji sędziom w trakcie trwania stacjonarnych mistrzostw podczas Targów BEAUTY FORUM & HAIR by Cosmoprof w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa
 17. Każdy projekt, który zdobył medal NAILPRO, nie może być ponownie wykorzystany przez zwycięzcę lub skopiowany przez innych uczestników w kolejnych mistrzostwach NAILPRO. Zespół mistrzostw NAILPRO zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego projektu, który uzna za zbyt podobny do zwycięskiego projektu. Wszelkie dyskusje z pracownikami mistrzostw NAILPRO na temat projektów będą prowadzone poufnie w zamkniętym gronie.
 18. Wykorzystanie prac konkursowych wykonanych w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Stylizacji Paznokci NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS) do rejestracji w innych mistrzostwach stylizacji paznokci jest SUROWO ZABRONIONE pod rygorem DYSKWALIFIKACJI INDYWIDUALNEJ i DRUŻYNOWEJ w tym odebraniem TYTUŁÓW, zwrotem otrzymanych nagród rzeczowych i finansowych, z podaniem informacji do społeczności zrzeszonej w ramach projektu NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS). W przypadku kiedy uczestnik złamie tę zasadę zostanie wykluczony z udziału w całym turnieju Nailpro  CUP Europe Competitions na okres jednego roku.

 

FORMULA STACJONARNA

O medal Nailpro Edu Poland będą walczyły tylko te prace, które zostaną zakwalifikowane do TOP 10.

Czas na wykonanie zdobienia przy użyciu folii wynosi 45.

 1. Wszystkie czynności muszą być wykonane na polu konkursowym.
 2. Model może mieć już przygotowane paznokcie pod nałożenie zdobienia.
 3. Paznokcie mogą być pokryte jednym kolorem bazowym, który w trakcie wykonywania stylizacji będzie podlegał ozdabianiu. Cover jest traktowany jako kolor. Kolor można wykonać lakierem lub hybrydą.
 4. Drugi kolor może być zastosowany w formie dowolnego żelu / farby jednak po rozpoczęciu konkurencji.
 5. Przed rozpoczęciem konkursu na paznokciach nie może się znajdować wcześniej wykonane zdobienie wypukłe / wklęsłe / płaskie. Powierzchnia paznokci musi być całkowicie GŁADKA!!!
 6. Jakikolwiek element zdobienia nie może powstać przed konkurencją. Paznokcie muszą mieć gładką powierzchnię.
 7. Zdobienie folią musi obejmować co najmniej ½ powierzchni paznokci. Wzór może znajdować się zarówno na łożysku i na wolnym brzegu. Jakiekolwiek inne ozdoby poza folia nie są dozwolone chyba, że zaznaczono inaczej.
 8. Motyw zdobienia musi znajdować się na wszystkich 5 paznokciach.
 9. Wykonane zdobienie w tej konkurencji musi dać efekt „uniesienia” i być dokładnie pokryte folią.
 10. Podkreślenie i do zdobienie ( o ile jest dozwolone ) nie może przekraczać 10% ogólnego projektu.
 11. Można stosować wszystkie dostępne formy powłok wykończeniowych.
 12. Zawodnicy mogą użyć w swoim projekcie podobnych wersji dzieł sztuki, wzorów lub logotypów, ale nie może on być identyczny z oryginałem. Jeśli zdobienia nie są zgodne z kryteriami, sędziowie naliczą punkty ujemne.
 13. Konkurencja zostanie oceniona w następujących kategoriach: oryginalność, zainteresowanie wizualne, kolor, długość, balans, projekt i detal, wymiar, wrażenie ogólne, złożoność, wykonanie, kształt i motyw.
 14. Każdy projekt FOIL EMBOSSED ELEGANCE NAIL ART, który zdobył puchar NAILPRO, nie może być ponownie wykorzystany przez zwycięzcę lub skopiowany przez innych uczestników w kolejnych mistrzostwach NAILPRO. Zespół mistrzostw NAILPRO zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego projektu, który uzna za zbyt podobny do zwycięskiego projektu. Wszelkie dyskusje z pracownikami mistrzostw NAILPRO na temat projektów będą prowadzone poufnie w zamkniętym gronie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie.

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

–  Projekt jest innowacyjny (nowy i oryginalny)

–  Projekt jest niepowtarzalny (wyróżnia się na tle innych projektów, które widzieliśmy w przeszłości i od innych projektów)

–  Projekt nie narusza praw autorskich

Zainteresowanie wizualne – 10 punktów

–  Projekt zwraca Twoją uwagę

–  Projekt zatrzymuje Twoją uwagę

–  Projekt wciąż zatrzymuje Twoją uwagę ukazując nowe detale / szczegóły

Kolor – 10 punktów

–  Kolory uwydatniają design i są dobrze wyważone

–  Kolory wzajemnie się uzupełniają

Długość – 5 punktów

–  FORMUŁA STACJONARNA – PRACA NA MODELCE: Długość mierzona od naskórka do końca przedłużenia jest zgodna między pasującymi paznokciami (od małego do kciuka itp.) i proporcjonalnie do siebie;

–  FORMUŁA ZAOCZNA – TIPS BOX: Długość i szerokość tipsów jest zgodna względem naturalnych paznokci (od małego palca do kciuka itp.) i proporcjonalnie do siebie.

Sędzia 2

Balans – 5 punktów

–  Różne elementy projektu są dobrze wyważone, ani zbyt rzadkie, ani zbyt ruchliwe

–  Całość projektu jest zgodna z z jego poszczególnymi częściami

Projekt i detal – 10 punktów

–  Projekt podkreśla motyw

–  Projekt jest dobrze przemyślany

–  Szczegóły projektu są czyste i precyzyjne

–  Projekt ma odpowiednie szczegóły

Wymiar – 10 punktów

–  Projekt graficzny jest oczywisty i zgodny z wytycznymi zasad Foil Embossed Elegance

–  Wymiar wzmacnia temat i jest zrównoważony

–  Projekt jest prezentowany tak, jakby był wyjątkowym dziełem sztuki

Ogólne wrażenie – 10 punktów

–  Ten projekt robi świetne ogólne wrażenie

–  Ten projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy

 

Sędzia 3

Złożoność – 10 punktów

–  Projekt jest złożony, wymagający umiejętności i wysiłku autora

–  Projekt obejmuje wiele technik

Wykonanie – 10 punktów

–  Ogólna jakość pracy świadczy o wybitnych umiejętnościach artystycznych autora

–  Wykonanie jest schludne, czyste i precyzyjne

Kształt – 5 punktów

–  Kształt jest symetryczny i spójny na każdym paznokciu / tipsie z osobna

–  Kształt jest symetryczny i spójny w całości

Motyw – 5 punktów

–  Temat jest oczywisty i całkowicie wyczerpany

–  Motyw jest kontynuowany na wszystkich 10 paznokciach / 5 tipsach

 

Skala oceny 5 pkt / 1 dłoń lub 5 tipsów

5 Bez skazy

4 Bardzo dobry

3 Średnia

2 poniżej średniej

1 Bardzo słaba

KOSZT UDZIAŁU

W roku 2024 opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu 10. NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 wynosi:

100PLN Opłata rejestracyjna jednorazowo naliczana podczas rejestracji.

250PLN Koszt udziału w jednej konkurencji.

Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w wybranych konkurencjach wraz z jednorazową opłatą rejestracyjną w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia / rejestracji udziału w wydarzeniu przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego umieszczonego na www.nailpropoland.com/rejestracja .

Brak dokonanej opłaty w terminie skutkować będzie anulowaniem dokonanego przez Uczestnika zgłoszenia/rejestracji.

W sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w 10. Nailpro Poland, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej oraz kosztów udziału w poszczególnych konkurencjach.

______________________________________

RABATY – nie dostępne

_______________________________________

PAMIĘTAJ!!!

W sytuacji rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniach mistrzowskich 10. NAILPRO POLAND  Organizator nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci 10. NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 otrzymują

 1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
 2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
 3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal

______________________________________

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody pieniężne uzyskane w konkursach są opodatkowane wg ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody. Zgodnie z w/w przepisami podatkowymi, Organizator mistrzostw przed wydaniem nagrody pieniężnej Laureatowi, potrąci kwotę stanowiącą 10% jej wartości, która zostanie wpłacona na konto Urzędu Skarbowego w Mysłowicach.

Nagrody pieniężne zostaną przesłane na wskazane przez Laureata konto bankowe.

Wszelakie dodatkowe koszty bankowe są po stronie Laureata.