MIXED MEDIA NAIL ART

MIXED MEDIA NAIL ART

Termin wysyłania prac 10 – 12 maj 2021r., do godz. 23:59 do dedykowanego FOLDERU udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora.

temat: Amerykańscy Indianie – Western

Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę, ale za każdą z nich należy uiścić osobną opłatę za uczestnictwo. ( Nie dotyczy on-line competition).

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po uiszczeniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O puchar  Nailpro Poland Competitions będą walczyły tylko te prace, które wejdą do TOP 10.

Jeśli uczestnik złożył więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

Uczestnik sam decyduje , czy dostarcza ją osobiście , czy przez osoby trzecie.

Nailpro Poland Competitions nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po konkursie.

 

Rejestracja prac

– online – termin wysyłania prac 10 – 12 maj 2021r., do godz. 23:59 do dedykowanego FOLDERU udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora.

– osobiście: nie dotyczy

– zaocznie: nie dotyczy

 1. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 10 oddzielnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie większą niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru. Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich10 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany z konkursu i zostaną odjęte punkty.
 2. Mixed Media będą oceniane w następujących kategoriach: oryginalność, innowacyjność projektu, wyjątkowość, zastosowane kolory, wrażenie dzieła sztuki, praca schludna i czysta, zrównoważenie wszystkich elementów, harmonia, złożoność zastosowanych technik: 3D, ręczne malowanie, aerograf; konstrukcja projektu nie przekracza 2,54 cm na wysokość, widoczne nawiązanie do tematu, profesjonalizm w wykonaniu świadczący o zdolnościach autora pracy.

Regulamin obowiązujący w tej kategorii:

 1. Wszystkie poniższe zasady MIXED MEDIA (3D, ręczne malowanie, airbrush) muszą być przestrzegane. Zasady do zastosowanych technik są osobno opisane w regulaminie.
 2. Uczestnicy nie mogą używać logo i wzorów z prawami autorskimi.
 3. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem zawodów. Konkurencja nie jest wykonywana na miejscu.
 4. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.
 5. Powłoka typu żel UV, top, lakiery z dodatkami brokatów mogą być użyte lakiery, farby.
 6. Zabronione stosowanie form (szablonów) do tworzenia projektu.
 7. Uczestnicy mogą korzystać z wersji podobnych projektów lub logo z prawami autorskimi, ale ich prace nie powinny być identyczne z oryginałem. Jeśli praca nie spełnia tego kryterium – sędziowie odejmują punkty.
 8. Prace będą oceniane w trakcie prezentacji.
 9. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE WSZYSTKIE METODY. IM WIĘCEJ TYM LEPIEJ.

Zasady do 3D:
1. Wszystkie prace wykonane techniką 3D muszą być tworzone za pomocą profesjonalnych materiałów i narzędzi (monomerów i kolorowego proszku akrylowego, żeli UV, lakierów, biżuterii, kryształów itp).
2. 3D konstrukcja nie powinna być wyższa niż 1 cal (2,54 cm).
3. Dekoracje i kryształy mogą być stosowane, ale nie powinny przekraczać 25% ogólnej konstrukcji.

Zasady do ręcznego malowania:
1. Wszystkie prace muszą być wykonywane wyłącznie za pomocą techniki ręcznego malowania. Możesz zastosować farby, tradycyjne lakiery do paznokci, kolorowe żele i lakiero-żele (hybrydy)

Zasady  do airbrushing:
1. Praca musi być wykonywana wyłącznie za pomocą farb do airbrushing.

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

– Projekt powinien być innowacyjny  (nowy i oryginalny).

– Projekt powinien być unikalny ( różnić się od tych, które były wcześniej)

– Prace muszą być zgodne z wytycznymi przepisów dotyczących praw autorskich

Prezentacja – 10 punktów

– Projekt powinien przyciągać uwagę.

– Projekt powinien być interesujący

– Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

– Kolory powinny zdobić projekt

– Kolory powinny wzajemnie się uzupełniać

Prezentacja – 5 punktów

– Praca prezentowana zgodnie z zasadami konkurencji 3D, ręcznie malowane

– Praca przedstawiona jest tak, jakby była dziełem sztuki.

– W opisie pracy wszystko jest czytelne i łatwe do zrozumienia.

 

Sędzia 2

Balans – 10 punktów

– Pojedyncze elementy projektu są zrównoważone. Projekt nie jest za ubogi ani zbyt przesadzony.

– Szczegóły tworzą harmonijną całość

Projekt i detale – 10 punktów

– Projekt pasuje do zadanego tematu.

– Projekt jest dobrze przemyślany.

– Szczegóły projektu są precyzyjne i czysto wykonane.

– Projekt posiada odpowiednie szczegóły.

Długość tipsów – 5 punktów

– Tipsy są wykonane proporcjonalnie wg  wielkości i długości.

– Długość nie jest większa niz 2 cale (5,08 cm).

–Szerokość jest nie większa niż 3/4 cala – w przypadku kiedy są płaskie  (1,9 cm).

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Projekt robi dobre wrażenie.

– Projekt jest skończony i nie wymaga poprawek.

 

Sędzia 3

Poziom trudności – 10 punktów

– Skomplikowana konstrukcja, wymagająca specjalnych umiejętności i zaangażowania

– Projekt obejmuje kilka technik

Jakość wykonania – 10 punktów

– Ogólna jakość pracy wskazuje na wysokie zdolności artystyczne

– Praca jest wykonana schludnie, czysto i dokładnie

Wymiary – 10 punktów

– Projekt artystyczny jest oczywisty i zgodny z zasadami 3D

– Wymiar poprawia temat i jest zbalansowany

–Projekt nie może być wyższy niż  1 cal (2,54 cm).

Temat – 5 punktów

– Związek z tematem jest oczywisty i dobrze widoczny

– Temat widoczny na wszystkich 10 paznokciach.

– Projekt powinien podkreślić temat

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 21 kwietnia 2021 / po 21 kwietnia 2021
200PLN / 250PLN Weteran / Veteran
150PLN / 200PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2021 Part1 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

 

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

error: Przepraszamy, nie ma możliwości kopiowania tekstu