MIXED MEDIA NAIL ART

MIXED MEDIA NAIL ART

14 wrzesień 2024 r. 10. Nailpro Poland – Bollywood

 

Rejestracja prac dla uczestników 10. Nailpro Poland:

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji swojego udziału na www.nailpropoland.com/rejestracja

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z wykazem OPŁATY I NAGRODY znajdującym się poniżej

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do przesłania zdjęć, filmu potwierdzających wykonanie własnoręcznie pracy, do udostępnionego przez Organizatora FOLDERU znajdującego na dysku GOOGLE

– do dnia 31 sierpnia 2024 r. zaleca się aby Uczestnik dostarczył zarejestrowaną pracę w mistrzostwach 10. Nailpro Poland do siedziby Organizatora Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice, w celu dokonania jej prezentacji przed publicznością zgromadzoną podczas Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

– prezentacja przesłanych i wyróżnionych prac nastąpi w dniu 14 września 2024 roku (po zakończonej ocenie sędziowskiej w dniu 13 września 2024 roku) w przestrzeni mistrzostw 10. Nailpro Poland dla zgromadzonej publiczności Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

– ogłoszenie wyników, a tym samym honorowanie Laureatów nastąpi w dniu 14 września 2024r., o godz. 16:00 na scenie Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

 

Ręcznie malowane 10 tipsów w boxach (pudełkach). Konkurencja zaoczna.

10. Nailpro Poland – podział na początkujących i weteranów

 1. Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę w tej kategorii ale za każdą z nich należy dokonać z osobna opłatę za uczestnictwo.

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po dokonaniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O puchar 10. Nailpro Poland będą walczyły tylko te prace, które zostaną zakwalifikowane do TOP 10.

Jeśli uczestnik zarejestrował więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

 1. Uczestnik sam decyduje, czy dostarczy ją osobiście, czy przez osoby trzecie. Organizator Nailpro Poland Competitions nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po konkursie.
 2. Odbiór dostarczonej pracy leży po stronie Uczestnika.
 3. Odbiór dostarczonej do oceny pracy możliwy dopiero po ogłoszeniu wyników konkurencji stacjonarnych, które odbędzie się w niedzielę o godz. 15:30 – 16:30. Wydawanie prac nastąpi w tym samym dniu w godzinach 18:00 – 19:00 za potwierdzeniem odbioru.
 4. Organizator na koszt Uczestnika może dokonać zwrotu pracy za pośrednictwem firmy kurierskiej / Poczty Polskiej. Koszt zwrotu ustalany będzie indywidualnie z Uczestnikiem.
 5. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 10 indywidualnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Muszą one znajdować się na specjalnej podkładce. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie więcej niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru, wymiary nie powinny być większe niż podane!
 • TIPSY muszą być różnych rozmiarów, tak jak dopasowane do dłoni!
 • Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich 10 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany i zostaną odjęte punkty.
 1. Temat ogłoszony zostanie nie później niż 30 dni przed dniem odbycia się mistrzostw. Temat musi być widoczny dla każdego tipsa z osobna (na 10 tipsach).
 2. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem 10.Nailpro Poland, podczas którego przedstawiane zostaną jako gotowe. Brak miejsca pracy na wykonanie tej konkurencji podczas 10. Nailpro Poland.
 3. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.
 4. Prace konkursową należy wykonać ręcznie.

MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE WSZYSTKIE METODY NAIL ARTu.

IM WIĘCEJ TYM LEPIEJ.

Zasady wykonania elementów 3D:
– Wszystkie elementy wykonane techniką 3D muszą być tworzone za pomocą profesjonalnych materiałów i narzędzi (monomerów i kolorowego proszku akrylowego, żeli UV, lakierów, biżuterii, kryształów itp).
– 3D konstrukcja nie powinna być wyższa niż 1 cal (2,54 cm).
– Dekoracje i kryształy mogą być stosowane, ale nie powinny przekraczać 25% ogólnej konstrukcji.

Zasady wykonania elementów ręcznym malowaniem:
– Wszystkie elementy muszą być wykonywane wyłącznie za pomocą techniki ręcznego malowania. Możesz zastosować farby, tradycyjne lakiery do paznokci, kolorowe żele i lakiero-żele (hybrydy)

Zasady wykonania elementów airbrushem:
– Elementy muszą być wykonywane wyłącznie przy zastosowaniu farb do airbrushing.

 1. Zabronione stosowanie gotowych foremek do tworzenia projektu.
 2. Uczestnicy mogą inspirować się podobną wersją rozpoznawalnego projektu lub pracy wykonanej przez kogoś innego, ale praca nie powinna być identyczna z oryginałem. Za naruszenie tego punktu praca zostanie usunięta i nie będzie brana pod uwagę.
 3. Prezentacja wykonanej pracy: 10 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny. Wielkość tej płaskiej powierzchni powinna wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ cala (0,635 cm) wysokości i musi być ona płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie prace, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane lub zostaną odjęte punkty.
 4. Uczestnicy muszą przygotować pisemny opis wykonanej przez siebie pracy przesłanej na konkurs 10. Nailpro Poland, który składać się będzie z dwóch części. W pierwszej części – szczegółowy opis produktów oraz proces tworzenia zdobienia paznokci, w drugiej – historia interpretacji tematu. Opis wykonany w języku polskim i angielskim. Nie można podawać imienia i nazwiska. Nie można podawać marek i producentów. Nie można też umieścić żadnej informacji, która charakteryzowałaby nazwę producenta. Naruszenie tych zasad spowoduje odjęcie 5 punktów z ogólnej klasyfikacji.
 5. Prezentacja wykonanej pracy:
 • 10 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny.
 • wielkość płaskiej powierzchni powinna wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ (0,635 cm) wysokości i musi być płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie prace, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane albo zostaną odjęte punkty.
 1. Prace będą oceniane na podstawie przesłanych zdjęć, filmu oraz prezentacji sędziom w trakcie trwania stacjonarnych mistrzostw podczas Targów BEAUTY FORUM & HAIR by Cosmoprof w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa.
 2. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, innowacyjność projektu, wyjątkowość, zastosowane kolory, wrażenie dzieła sztuki, praca schludna i czysta, zrównoważenie wszystkich elementów, harmonia, złożoność zastosowanych technik: 3D, ręczne malowanie, aerograf; konstrukcja projektu nie przekracza 2,54 cm na wysokość, widoczne nawiązanie do tematu, profesjonalizm w wykonaniu świadczący o zdolnościach autora pracy. Sędziowie nie zostaną poinformowani, jakimi narzędziami i technikami została wykonana praca.
 3. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.
 4. Wykorzystanie prac konkursowych wykonanych w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Stylizacji Paznokci NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS) do rejestracji w innych mistrzostwach stylizacji paznokci jest SUROWO ZABRONIONE pod rygorem DYSKWALIFIKACJI INDYWIDUALNEJ i DRUŻYNOWEJ w tym odebraniem TYTUŁÓW, zwrotem otrzymanych nagród rzeczowych i finansowych, z podaniem informacji do społeczności zrzeszonej w ramach projektu NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS). W przypadku kiedy uczestnik złamie tę zasadę zostanie wykluczony z udziału w całym turnieju Nailpro  CUP Europe Competitions na okres jednego roku.

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

– Projekt powinien być innowacyjny  (nowy i oryginalny).

– Projekt powinien być unikalny ( różnić się od tych, które były wcześniej)

– Prace muszą być zgodne z wytycznymi przepisów dotyczących praw autorskich

Wizualne prezentacja – 10 punktów

– Projekt powinien przyciągać uwagę.

– Projekt powinien być interesujący

– Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

– Kolory powinny zdobić projekt

– Kolory powinny wzajemnie się uzupełniać

Prezentacja – 5 punktów

– Praca prezentowana zgodnie z zasadami konkurencji 3D, ręcznie malowane

– Praca przedstawiona jest tak, jakby była dziełem sztuki.

– W opisie pracy wszystko jest czytelne i łatwe do zrozumienia.

 

Sędzia 2

Balans – 10 punktów

– Pojedyncze elementy projektu są zrównoważone. Projekt nie jest za ubogi ani zbyt przesadzony.

– Szczegóły tworzą harmonijną całość

Projekt i detale – 10 punktów

– Projekt pasuje do zadanego tematu.

– Projekt jest dobrze przemyślany.

– Szczegóły projektu są precyzyjne i czysto wykonane.

– Projekt posiada odpowiednie szczegóły.

Długość tipsów – 5 punktów

– Tipsy są wykonane proporcjonalnie wg  wielkości i długości.

– Długość nie jest większa niz 2 cale (5,08 cm).

–Szerokość jest nie większa niż 3/4 cala – w przypadku kiedy są płaskie  (1,9 cm).

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Projekt robi dobre wrażenie.

– Projekt jest skończony i nie wymaga poprawek.

 

Sędzia 3

Poziom trudności – 10 punktów

– Skomplikowana konstrukcja, wymagająca specjalnych umiejętności i zaangażowania

– Projekt obejmuje kilka technik

Jakość wykonania – 10 punktów

– Ogólna jakość pracy wskazuje na wysokie zdolności artystyczne

– Praca jest wykonana schludnie, czysto i dokładnie

Wymiary – 10 punktów

– Projekt artystyczny jest oczywisty i zgodny z zasadami 3D

– Wymiar poprawia temat i jest zbalansowany

–Projekt nie może być wyższy niż  1 cal (2,54 cm).

Temat – 5 punktów

– Związek z tematem jest oczywisty i dobrze widoczny

– Temat widoczny na wszystkich 10 paznokciach.

– Projekt powinien podkreślić temat

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU

W roku 2024 opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu 10.NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 wynosi

100PLN Opłata rejestracyjna jednorazowo naliczana podczas rejestracji.

280PLN Koszt udziału w konkurencji dla weteranów / veteran

230PLN Koszt udziału w konkurencji dla początkujących / novice

250PLN Koszt udziału w konkurencji bez podziału na początkujących i weteranów

Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w wybranych konkurencjach wraz z jednorazową opłatą rejestracyjną w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia / rejestracji udziału w wydarzeniu przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego umieszczonego na www.nailpropoland.com/rejestracja/ .

Brak dokonanej opłaty w terminie skutkować będzie anulowaniem dokonanego przez Uczestnika zgłoszenia/rejestracji.

W sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w 10. Nailpro Poland, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej oraz kosztów udziału w poszczególnych konkurencjach.

______________________________________

RABATY – nie dostępne

______________________________________

PAMIĘTAJ!!!

W sytuacji rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniach mistrzowskich 10. NAILPRO POLAND, Organizator nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci wydarzenia 10. NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 otrzymają

 1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar / medal
 2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar / medal
 3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar / medal

______________________________________

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody pieniężne uzyskane w konkursach są opodatkowane wg ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody. Zgodnie z w/w przepisami podatkowymi, Organizator mistrzostw przed wydaniem nagrody pieniężnej Laureatowi, potrąci kwotę stanowiącą 10% jej wartości, która zostanie wpłacona na konto Urzędu Skarbowego w Mysłowicach.

Nagrody pieniężne zostaną przesłane na wskazane przez Laureata konto bankowe.

Wszelakie dodatkowe koszty bankowe są po stronie Laureata.