Kapituła

KAPITUŁA KONKURSOWA

Kapituła mistrzostw stanowi jury, które wyłania Laureatów Mistrzostw NAILPRO POLAND, przyznając im tytuł MISTRZA w kategorii Początkujący, Mistrz, Weteran. Składa się z uznanych autorytetów stylizacji paznokci powołanych przez Organizatora, którzy od 5 lat wpierają projekt kształtując pracę stylistów paznokci i nadając nowy wymiar oraz tempo rozwoju ich kariery zawodowej.

Osoby te, to wybitni propagatorzy międzynarodowej stylizacji paznokci, kreatorzy z bogatym doświadczeniem zawodowym, nieustający w poszukiwaniu inspiracji i inspirujących innych.

Niezaprzeczalnie ważną rolę w tym procesie właśnie odgrywają eksperci stylizacji paznokci, którzy biorą na swoje barki trud związany z podjęciem decyzji, kto zasługuje na miano „najlepszego z najlepszych”, a wybór ten nigdy nie jest łatwy. Co roku w mistrzostwach udział biorą styliści, o różnym stopniu zaawansowania, a poziom ich wiedzy i umiejętności jest coraz wyższy. Nie bez znaczenia jest fakt daleko sięgającej wyobraźni obejmującej łączenie produktów i odkrywania interesujących, kreatywnych i inspirujących stylizacji paznokci.

Przewodniczącą Kapituły Konkursowej jest Viktoriia Klopotova, światowy partner Nailpro Global Nail Competitions i dyrektor Nailpro Glabal Nail Competitions Europe.

Nadzór organizacyjny nad prawidłową pracą Kapituły Konkursowej prowadzi Ewa Żabińska – Lubowiecka dyrektor Nailpro Global Nail Competitions Poland.

JURY 2023

Sędziowie NAILPRO Global Nail Competitions deklarują gotowość pełnienia obowiązków sędziego w trakcie mistrzostw NAILPRO POLAND organizowanych przez Vellp Professional Beauty Expert®. Zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie zasad i regulaminów sędziowskich oraz innych przepisów zatwierdzonych przez Vellp Professional Beauty Expert ®. Mają świadomość etyczno-wychowawczego aspektu werdyktu sędziowskiego oraz obowiązującą sędziów bezstronność, odpowiedzialność i uczciwość w ocenie stylistów zobowiązują się pełnić obowiązek sędziego zgodnie z ustalonymi zasadami oraz własną wiedzą i doświadczeniem.

Więcej informacji już niebawem!

8TH

PART 1

PART 2