CHROME / STAMPING

CHROME / STAMPING

14 wrzesień 2024 r. 10. Nailpro Poland – Miłość

 

Rejestracja prac dla uczestników 10. Nailpro Poland:

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji swojego udziału na ww.nailpropoland.com/rejestracja

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z wykazem OPŁATY I NAGRODY znajdującym się poniżej

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do przesłania zdjęć, filmu potwierdzających wykonanie własnoręcznie pracy, do udostępnionego przez Organizatora FOLDERU znajdującego na dysku GOOGLE

– do dnia 31 sierpnia 2023 r. zaleca się aby Uczestnik dostarczył zarejestrowaną pracę w mistrzostwach 10. Nailpro Poland do siedziby Organizatora Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice, w celu dokonania jej prezentacji przed publicznością zgromadzoną podczas Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

– prezentacja przesłanych i wyróżnionych prac nastąpi w dniu 14 września 2024 roku (po zakończonej ocenie sędziowskiej w dniu 13 września 2024 roku) w przestrzeni mistrzostw 10. Nailpro Poland dla zgromadzonej publiczności Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12-14, Warszawa

– ogłoszenie wyników, a tym samym honorowanie Laureatów nastąpi w dniu 14 września 2024r., o godz. 16:00 na scenie Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12-14, Warszawa

 

Ręcznie malowane 5 tipsów w boxach (pudełkach). Konkurencja zaoczna.

10. Nailpro Poland – brak podziału na dywizje

 1. Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę w tej kategorii ale za każdą z nich należy dokonać z osobna opłatę za uczestnictwo.

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po dokonaniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O medal 10. Nailpro Poland będą walczyły tylko te prace, które zostaną zakwalifikowane do TOP 10.

Jeśli uczestnik zarejestrował więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

 1. Uczestnik sam decyduje, czy dostarczy ją osobiście, czy przez osoby trzecie. Organizator 10.5Nailpro Poland nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po konkursie.
 2. Odbiór dostarczonej pracy leży po stronie Uczestnika.
 3. Odbiór dostarczonej do oceny pracy możliwy dopiero po ogłoszeniu wyników konkurencji stacjonarnych, które odbędzie się w niedzielę o godz. 15:30 – 16:30. Wydawanie prac nastąpi w tym samym dniu w godzinach 18:00 – 19:00 za potwierdzeniem odbioru.
 4. Organizator na koszt Uczestnika może dokonać zwrotu pracy za pośrednictwem firmy kurierskiej / Poczty Polskiej. Koszt zwrotu ustalany będzie indywidualnie z Uczestnikiem.
 5. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 5 indywidualnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Tipsy należy umieścić na specjalnej podkładce. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie więcej niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru, wymiary nie powinny być większe niż podane!
 • TIPSY muszą być różnych rozmiarów, tak jak dopasowane do dłoni!
 • Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich 5 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany i zostaną odjęte punkty.
 1. Temat ogłoszony zostanie nie później niż 30 dni przed dniem odbycia się mistrzostw. Temat musi być widoczny dla każdego tipsa z osobna (na 5 tipsach).
 2. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem 10. Nailpro Poland, podczas którego przedstawiane zostaną jako gotowe. Brak miejsca pracy na wykonanie tej konkurencji podczas 10. Nailpro Poland.
 3. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.
 4. Prace konkursową należy wykonać ręcznie korzystając ze stempli. Nie dozwolone domalowywanie brakujących elementów.
 5. Wykonane zdobienie musi być całkowicie gładkie i błyszczące.
 6. Pokrycie chromem (pyłki, lakiery) musi być widoczne na całym tipsie, tak aby otrzymać efekt lustra.
 7. Rodzaj stemplowania, które wykonujesz, a także kolory, których używasz, są dowolne. Możesz użyć dowolną ilość kolorów do stemplowania / chromu. Dozwolone jest zastosowanie do stemplowania kolorów metalicznych.
 8. Zaprezentowane tipsy z kompletnym zdobieniem powinny nadawać się do codziennego noszenia.
 9. Tipsy muszą być rozdzielone. Nie mogą być sklejone ze sobą. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany z konkursu lub może otrzymać punkty ujemne.
 10. Kształt, długość lub rodzaj tipsa dowolny ale pamiętaj o pkt. 14. Praca jest oceniona na podstawie długości i kształtu.
 11. Dozwolone jest zastosowanie Top Coat lub UV.
 12. Zabronione jest stosowanie wszelkich rodzajów kolorowych sprayów i airbrush.
 13. Uczestnicy mogą inspirować się podobną wersją rozpoznawalnego projektu lub pracy wykonanej przez kogoś innego, ale praca nie powinna być identyczna z oryginałem. Za naruszenie tego punktu praca zostanie usunięta i nie będzie brana pod uwagę.
 14. Prezentacja wykonanej pracy: 5 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny. Wielkość tej płaskiej powierzchni powinna wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ cala (0,635 cm) wysokości i musi być ona płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie prace, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane lub zostaną odjęte punkty.
 15. Uczestnicy muszą przygotować pisemny opis wykonanej przez siebie pracy przesłanej na konkurs 10. Nailpro Poland, który składać się będzie z dwóch części. W pierwszej części – szczegółowy opis produktów oraz proces tworzenia zdobienia paznokci, w drugiej – historia interpretacji tematu. Opis wykonany w języku angielskim. Nie można podawać imienia i nazwiska. Nie można podawać marek i producentów. Nie można też umieścić żadnej informacji, która charakteryzowałaby nazwę producenta. Naruszenie tych zasad spowoduje odjęcie 5 punktów z ogólnej klasyfikacji.
 16. Prezentacja wykonanej pracy:
 • 5 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny.
 • wielkość płaskiej powierzchni powinna wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ (0,635 cm) wysokości i musi być płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie prace, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane albo zostaną odjęte punkty.

     17. Prace będą oceniane na podstawie przesłanych zdjęć, filmu oraz prezentacji sędziom w trakcie trwania stacjonarnych mistrzostw podczas Targów BEAUTY FORUM & HAIR by Cosmoprof w nowej lokalizacji: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12-14, Warszawa

18. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, wrażenie wizualne, kolor, długość i kształt, technika tłoczenia, szczegóły i detale zdobienia, jakość zastosowania pokrycia chromem, prezentacja, projektowanie, zrównoważenie, rozmiar, ogólne wrażenie, złożoność, szczegółowość wykonania i zabawa tematem. Sędziowie nie zostaną poinformowani, jakimi narzędziami i technikami została wykonana praca.

19. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator 10. Nailpro Poland zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

   20. Wykorzystanie prac konkursowych wykonanych w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Stylizacji Paznokci NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS) do rejestracji w innych mistrzostwach stylizacji paznokci jest SUROWO ZABRONIONE pod rygorem DYSKWALIFIKACJI INDYWIDUALNEJ i DRUŻYNOWEJ w tym odebraniem TYTUŁÓW, zwrotem otrzymanych nagród rzeczowych i finansowych, z podaniem informacji do społeczności zrzeszonej w ramach projektu NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS). W przypadku kiedy uczestnik złamie tę zasadę zostanie wykluczony z udziału w całym turnieju Nailpro  CUP Europe Competitions na okres jednego roku.

Kryteria oceny

 Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

– projekt jest nowatorski (nowy i oryginalny)

– projekt jest wyjątkowy i przykuwa uwagę

Zainteresowanie wizualne – 10 punktów

– projekt przykuwa Twoją uwagę

– projekt przykuwa Twoją uwagę

– projekt nadal zwraca uwagę na nowe szczegóły

Kolor – 10 punktów

– kolory poprawiają wygląd

– kolory uzupełniają się wzajemnie

Długość i kształt – 5 punktów

– długość mierzona od naskórka do przedłużenia jest zgodna między dopasowanymi paznokciami (małe do małego itp.) i proporcjonalna do siebie

– kształt jest symetryczny i spójny indywidualnie

– kształt jest symetryczny i spójny razem jako zestaw

 

Sędzia 2

Balans – 5 punktów

– różne elementy projektu są dobrze wyważone, ani zbyt rzadkie, ani zbyt zajęte

– suma projektu jest w harmonii z częściami całego projektu

Projekt – 10 punktów

– projekt jest kompletny i nie wymaga ulepszeń

– projekt jest dobrze przemyślany

Technika stemplowania – 10 punktów

– technika tłoczenia jest czysta i ostra (wyraźna), gładka bez widocznych dziurek

– wzór stempla uwydatnia projekt i jest zrównoważony

– wzór tłoczenia jest przemyślany i precyzyjny

– wzór tłoczenia jest czysty i kompletny

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– ten wpis robi doskonałe ogólne wrażenie

– ten wpis jest kompletny i nie wymaga żadnych ulepszeń

– przestrzegano wszystkich reguł zawodów

 

Sędzia 3

Złożoność – 10 punktów

– projekt jest wymagający, wymaga umiejętności i wysiłku

– projekt skomplikowany i delikatny

Jakość wykonania – 10 punktów

– ogólna jakość pracy świadczy o wybitnych zdolnościach artystycznych

– wykonanie jest schludne, czyste i precyzyjne

Aplikacja Chrome – 10 punktów

– aplikacja chrome jest schludna i czysta

– obszar naskórka jest czysty, a chrom jest blisko naskórka, ale nie na nim (zastosowanie kryterium podczas konkurencji stacjonarnej, na modelce)

– aplikacja chromu jest całkowicie gładka i błyszcząca

Szczegółowość – 5 punktów

– szczegół projektu jest czysty i precyzyjny

– projekt ma odpowiednią szczegółowość

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU

W roku 2024 opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu  10. NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 wynosi

100PLN Opłata rejestracyjna jednorazowo naliczana podczas rejestracji.

250PLN Koszt udziału w konkurencji.

Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w wybranych konkurencjach wraz z jednorazową opłatą rejestracyjną w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia / rejestracji udziału w wydarzeniu przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego umieszczonego na www.nailpropoland.com/rejestracja/ .

Brak dokonanej opłaty w terminie skutkować będzie anulowaniem dokonanego przez Uczestnika zgłoszenia/rejestracji.

W sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w 10.Nailpro Poland, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej oraz kosztów udziału w poszczególnych konkurencjach.

______________________________________

RABATY – nie dostępne.

_______________________________________

PAMIĘTAJ!!!

W sytuacji rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu 10. NAILPRO POLAND Organizator nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci wydarzenia NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 otrzymają

 1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar / medal
 2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar / medal
 3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar / medal

______________________________________

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody pieniężne uzyskane w konkursach są opodatkowane wg ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody. Zgodnie z w/w przepisami podatkowymi, Organizator mistrzostw przed wydaniem nagrody pieniężnej Laureatowi, potrąci kwotę stanowiącą 10% jej wartości, która zostanie wpłacona na konto Urzędu Skarbowego w Mysłowicach.

Nagrody pieniężne zostaną przesłane na wskazane przez Laureata konto bankowe.

Wszelakie dodatkowe koszty bankowe są po stronie Laureata.