EXTREME STILETTO DESIGN

EXTREME STILETTO DESIGN

10. Nailpro Poland 14 wrzesień 2024 r. godz. 9:00 – 11:00

temat: Pantone Color Of Year 2024 MARLIN

 

Konkurencja z podziałem na początkujących i weteranów.

Konkurencja techniczno–artystyczna bez podziału na żel lub akryl. Stylista wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej. Niedozwolony akrylożel.

Praca tylko i wyłącznie na szablonie.

Konkurs polega na wykonaniu ekstremalnej długości sztyletu na jednej dłoni – praca na modelce.

Konkurencja techniczno – artystyczna z podziałem na początkujących i weteranów, bez podziału na żel czy akryl. Stylista wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej. Niedozwolony akrylożel. Praca tylko i wyłącznie na szablonie. Konkurs polega na wykonaniu ekstremalnej długości sztyletu na jednej dłoni – praca na modelce.

Regulamin

 1. Uczestnicy 10. Nailpro Poland mają 2 godziny  na wymodelowanie paznokci jednej dłoni w kształcie sztyletu na formie z zastosowaniem kolorowego akrylu lub żelu. Wykonany projekt ma być oryginalny i wykazać umiejętności artystyczne uczestnika. Tipsy nie są dozwolone. Dwóch uczestników może mieć jedną modelkę.
 2. Paznokcie muszą mieć długość co najmniej 2 cali każdy (5,08 cm). Pomiaru dokonuje się od najgłębszego punktu na powierzchni naskórka przed końcem swobodnej krawędzi. Za paznokcie, które będą krótsze od tej długości, uczestnik otrzyma karę – minus 10 punktów w klasyfikacji generalnej.
 3. Dozwolone jest użycie coveru.
 4. Wszelakie farby (akrylowe, akwarelowe) lub lakiery do paznokci są zabronione. Ręczne malowanie jest nie dozwolone na powierzchni paznokcia.
 5. Dozwolone jest używanie produktów sypkich z brokatem, ale nie powinny one zajmować powierzchni większej niż 10% całego projektu (każdy rodzaj brokatu).
 6. Projekt nie może obejmować łożyska paznokcia w większej powierzchni niż 10%.
 7. Ozdoba może być zastosowana, ale tylko na zewnątrz łożyska paznokcia.
 8. Wszystkie prace muszą odbywać się na polu konkursowym. Proformy są zabronione.
 9. Temat zostanie ogłoszony na 30 dni przed rozpoczęciem mistrzostw. Temat powinien być widoczny na wszystkich pięciu paznokci. Temat 10. Nailpro Poland 14-15.09.2024 „Pantone Color Of Year 2024 MARLIN”.
 10. Powierzchnia wzorcowych paznokci musi być gładka. Krzywa C pomiędzy 40% i 50%. Grubość paznokcia musi pasować do stylu salonowego: najlepiej od 0,08 do 0,12 cm (0,03–0,05 cala). Standard – grubość wizytówki.
 11. Uczestnikom zabrania się używania rozpoznawalnych wzorów design wyposażonych w treści, a także dobrze znanych logotypów i grafik objętych prawami autorskimi. Ostrzega się przed plagiatem.
 12. Wszystkie pilniki do paznokci i bufory muszą być czyste i nowe, nieużywane.
 13. Można stosować środki czystości w celu oczyszczenia paznokci z pyłu. Zastosowane produkty mogą zawierać substancje nawilżające.
 14. Wszystkie paznokcie powinny być wykończone do połysku przy użyciu polerki lub przy zastosowaniu żelu UV. Farby i powłoki, w tym z brokatem i cekinami, są zabronione.
 15. Extreme Stiletto Design oceniany jest w następujących kategoriach: struktura boków, równomierne i spójne dla całej dłoni łuki, głębokość łuku wynosi 40– 50%, krzywa C pasująca do dłoni modelki, powierzchnia okolic skórek, projekt i poziom trudności, w projekcie są zastosowane tylko dozwolone kolory, struktura wykończenia powierzchni produktu i kontrola złożoności projektu, długość i kształt, kolor i zachowana równowaga, oryginalność i ogólne wrażenie.
 16. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro, nie mogą być kopiowane. Organizator 10. Nailpro Poland zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.
 17. Wykorzystanie prac konkursowych wykonanych w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Stylizacji Paznokci NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS) do rejestracji w innych mistrzostwach stylizacji paznokci jest SUROWO ZABRONIONE pod rygorem DYSKWALIFIKACJI INDYWIDUALNEJ i DRUŻYNOWEJ w tym odebraniem TYTUŁÓW, zwrotem otrzymanych nagród rzeczowych i finansowych, z podaniem informacji do społeczności zrzeszonej w ramach projektu NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS). W przypadku kiedy uczestnik złamie tę zasadę zostanie wykluczony z udziału w całym turnieju Nailpro CUP Europe Competitions na okres jednego roku.

 

WAŻNE!!! KAŻDY UCZESTNIK, KTÓRY ZAUWAŻY U INNEGO UCZESTNIKA ZŁAMANIE REGULAMINU PODCZAS TRWANIA KONKURENCJI MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ TO NATYCHMIAST SĘDZIEMU TECHNICZNEMU / ORGANIZATOROWI. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI ZGŁOSZONE PO ZAKOŃCZENIU KONKURENCJI NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANIE.

 

Sędzia 1

Struktura boków i kształt 10 punktów

– Materiał ściśle przylega do boków naturalnego paznokcia.

– Łuki są umieszczone szeregowo.

– Kształt jest symetryczny, odpowiedni do paznokci i zrównoważony we wszystkich paznokciach

Wykończenie – 10 punktów

– Powierzchnia paznokci jest gładka.

– Powierzchnia paznokci jest lśniąca i bez zarysowań.

– Krawędzie paznokci są gładkie i dobrze wykończone.

– Paznokcie są całkowicie czyste (bez kurzu).

Temat – 5 punktów

– Projekt jest doskonały.

– Projekt jest kompletny i nie wymaga przeróbek.

– Zadany temat jest widoczny na wszystkich 5 paznokciach.

– W przypadku nieprzestrzegania tematu – minus 20 punktów.

Projekt – 10 punktów

– Projekt jest kompletny i nie wymaga przeróbek.

– Projekt wykonany jest w kilku technikach.

– W projekcie użyte są tylko dozwolone kolory i odcienie.

 

Sędzia 2

Struktura powierzchni i krzywa C – 10 punktów

– Powierzchnia sztucznego paznokcia jest gładka i wyraźnie zaznaczona.

– Odwrotna strona paznokci jest także gładka i wyraźnie zaznaczona.

– Krzywa C jest symetryczna i spójna

– Głębokość łuku wynosi między 40 a 50%.

– linie krzywej C są dopasowane do dłoni modelki.

Kontrola materiałów i strefa skórek – 10 punktów

– Na paznokciach nie występują guzki i pęcherzyki.

– Kolor użytego materiału jest jednorodny.

– Na skórze nie ma żadnych pozostałości materiału.

– Materiał jest położony cienko w obszarze naskórka i maksymalnie blisko naskórka.

– Skórki modelki w strefie skórek są w doskonałym stanie (żadnych rys).

Złożoność projektu – 5 punktów

– Projekt jest wyzwaniem, wymagającym umiejętności i wysiłku

– Projekt obejmuje wiele technik

– Złożoność projektu jest oczywista

Detale – 5 punktów

– Detale i szczegóły projektu są czyste i precyzyjne

– Projekt posiada szczegóły ( staranność o szczegóły )

– Szczegóły muszą dodawać charakteru projektowi

 

Sędzia 3

Długość – 5 punktów

– Długość mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia.

– Długość paznokci dopasowana, paznokcie są proporcjonalne w stosunku do siebie. Wymagana długość musi być zachowana.

Kolor  – 10 punktów

– Kolory odpowiadają projektowi.

– Kolory pasują do siebie.

– Kolory są dobrze przemyślane i umiejscowione

Balans  – 10 punktów

– Projekt jest całkowicie przemyślany

– Projekt uzupełnia się kolorem

– Elementy projektu są dobrze wyważone, nie jest ich za dużo oraz nie sprawiają wrażenia „zbyt pustych”.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Paznokcie zdobią dłonie modelki.

– Grubość przedłużenia odpowiada grubości wskazanej w regulaminie przedłużania paznokci w stylu konkursowym (grubość wizytówki, 0,025–0,08 cm).

– Ogólne wrażenie jest kompletne i nie wymaga poprawy.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU

W roku 2024 opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu 10. NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 wynosi:

100PLN Opłata rejestracyjna jednorazowo naliczana podczas rejestracji.

280PLN Koszt udziału w konkurencji dla weteranów.

230PLN Koszt udziału w konkurencji dla początkujących.

250PLN Koszt udziału w konkurencji bez podziału na początkujących i weteranów.

Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w wybranych konkurencjach wraz z jednorazową opłatą rejestracyjną w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia / rejestracji udziału w wydarzeniu przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego umieszczonego na www.nailpropoland.com/rejestracja .

Brak dokonanej opłaty w terminie skutkować będzie anulowaniem dokonanego przez Uczestnika zgłoszenia/rejestracji.

W sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w 10. Nailpro Poland, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej oraz kosztów udziału w poszczególnych konkurencjach.

______________________________________

RABATY – nie dostępne

_______________________________________

PAMIĘTAJ!!!

W sytuacji rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniach mistrzowskich 10. NAILPRO POLAND  Organizator nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci 10. NAILPRO POLAND 14-15.09.2024 otrzymują

 1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
 2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
 3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal

______________________________________

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody pieniężne uzyskane w konkursach są opodatkowane wg ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody. Zgodnie z w/w przepisami podatkowymi, Organizator mistrzostw przed wydaniem nagrody pieniężnej Laureatowi, potrąci kwotę stanowiącą 10% jej wartości, która zostanie wpłacona na konto Urzędu Skarbowego w Mysłowicach.

Nagrody pieniężne zostaną przesłane na wskazane przez Laureata konto bankowe.

Wszelakie dodatkowe koszty bankowe są po stronie Laureata.