AIRBRUSH NAIL ART

DATA/TEMAT

14 wrzesień 2024 r. 10. Nailpro Poland, temat: Kosmos

 

Rejestracja prac dla uczestników 10. Nailpro Poland:

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji swojego udziału na www.nailpropoland.com/rejestracja

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z wykazem OPŁATY I NAGRODY znajdującym się poniżej

– do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do przesłania zdjęć, filmu potwierdzających wykonanie własnoręcznie pracy, do udostępnionego przez Organizatora FOLDERU znajdującego na dysku GOOGLE

– do dnia 31 sierpnia 2024 r. zaleca się aby Uczestnik dostarczył zarejestrowaną pracę w mistrzostwach Nailpro Poland do siedziby Organizatora Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice, w celu dokonania jej prezentacji przed publicznością zgromadzoną podczas Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

– prezentacja przesłanych i wyróżnionych prac nastąpi w dniu 14 września 2024 roku (po zakończonej ocenie sędziowskiej w dniu 13 września 2024 roku) w przestrzeni mistrzostw 10. Nailpro Poland dla zgromadzonej publiczności Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

– ogłoszenie wyników, a tym samym honorowanie Laureatów nastąpi w dniu 14 września 2022r., o godz. 16:00 na scenie Targów BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

REGULAMIN

 1. AIRBRUSH NAIL ART to artystyczne zdobienie 5 tipsów przy użyciu aerografa w formie boxa (pudełka).
 2. Konkurencja zaoczna.
 3. Brak podziału na początkujących i weteranów.
 4. Uczestnik może dokonać więcej niż jedno zgłoszenie, ale za każde musi uiścić opłatę z tytułu udziału.
 5. Opłata rejestracyjna nie zależnie od zgłoszonej ilości prac pobierana jest jednorazowo.
 6. W klasyfikacji generalnej Nailpro Global Competitions CUP punktowane będą tylko te prace, które znajdą się w pierwszej piątce. Jeśli zawodnik zgłosił więcej niż jedną pracę, tylko ta z największą liczbą punktów będzie liczona w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.
 7. Jeżeli uczestnik nie bierze udziału w ceremonii wręczenia nagród, musi upewnić się, że ktoś odbierze jego pracę.
 8. Uczestnik sam decyduje, czy osobiście dostarczy pracę konkursową, czy powierzy ją osobom trzecim. W każdej z powyższej sytuacji uczestnik musi zadbać o odbiór pracy konkursowej.
 9. Nailpro Poland nie ponosi odpowiedzialności za losy pudełek po mistrzostwach.
 10. Zgłaszając pracę do konkursu „AIRBRUSH NAIL ART” wymagane jest wykonanie spójnego zdobienia na 5 tipsach łącznie zgodnie z tematem: Kosmos.
 11. Wykorzystane w pracy konkursowej tipsy muszą być fabrycznie nowe. Nie można zastosować tipsów wykonanych przez siebie, np. przy pomocy form silikonowych.
 12. Praca konkursowa obejmuje 5 tipsów, umieszczonych na płaskiej powierzchni – podstawce przekazanych do oceny w pudełku.
 13. Podstawka do prezentacji pracy konkursowej musi być o płaskiej powierzchni, w jednym kolorze, bez faktury, bez lustra. Pięć tipsów musi być zamocowanych na tej powierzchni stabilnie z możliwością wzięcia do ręki każdego z nich z osobna. Wielkość powierzchni montażowej (podstawki) musi wynosić maksymalnie 15,24 cm szerokości, 20,32 cm głębokości i 0,635 cm wysokości.
 14. Tipsy nie powinny mieć więcej niż 2 cale (5,08 cm) długości i nie więcej niż 1/2 cala (1,9 cm) szerokości w płaszczyźnie. Jeśli są płaskie i zmierzone, to nie powinny być większe niż podane wymiary.
 15. Tipsy należy zaprezentować w dowolnym kształcie z uwzględnieniem ich wielkości, tak, aby odpowiadały naturalnym paznokciom u dłoni, np. rozmiar „0” lub „1” odpowiada wielkości paznokcia na kciuku, rozmiar „5” lub „6” odpowiada wielkości paznokcia na palcu serdecznym i/lub wskazującym, itd.
 16. Projekt należy wykonać w całości WYŁĄCZNIE metodą aerografu. Ręczne malowanie żelami lub akrylem jest absolutnie NIEDOZWOLONE. Stemplowanie jakiegokolwiek rodzaju NIE jest dozwolone.
 17. Rodzaj aerografu, którym pracujesz, a także kolory, których używasz, są Twoim wyborem. Możesz użyć dowolnej liczby lub kilku kolorów. Dopuszczalne są metaliczne i błyszczące kolory farb. Możesz użyć dowolnego rodzaju farby aerografowej.
 18. Aplikacja aerografem musi być całkowicie gładka i czysta.
 19. Powierzchnia tipsów musi być równa. BRAK efektu podniesionej powierzchni.
 20. MUSISZ wykończyć pracę konkursową lakierem nawierzchniowym TOP COAT tradycyjnym lub żelowym. Produkt wykończeniowy NIE MOŻE zawierać żadnego brokatu, drobinek, dodatków.
 21. Tipsy nie mogą być ze sobą na stałe sklejone, połączone. Sędziowie muszą mieć możliwość wzięcia każdego tipsa z osobna by dokładnie przeprowadzić ocenę jego wykonania. Jeżeli tipsy nie będą spełniały takiego wymogu praca konkursowa może zostać zdyskwalifikowana lub otrzyma punkty ujemne.
 22. Temat konkursu AIRBRUSH NAIL ART zostanie ogłoszony najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem mistrzostw.
 23. Praca konkursowa musi zostać ukończona przed mistrzostwami i przesłana do organizatora zgodnie z pkt.10.
 24. Konkurencja AIRBRUSH NAIL ART nie odbywa się stacjonarnie na polu konkursowym podczas targów branżowych. Jest to tzw. konkurencja zaoczna.
 25. Oryginalny kolor tipsów nie ma znaczenia. Każdy z tipsów może mieć inny kolor. Powłoka powinna być solidna. Nakładanie kolorów wyłącznie airbrush’em.
 26. Praca zostanie oceniona podczas prezentacji zgodnie z kryteriami: oryginalność, zainteresowanie wizualne, kolor, prezentacja, balans, design, detal, ogólne wrażenie, złożoność, wykonanie, technika aerografu, długość, kształt i przygotowanie tipsów oraz motyw.
 27. Prace konkursowe, które w mistrzostwach NAILPRO zdobyły pierwsze miejsce nie mogą być ponownie wykorzystane przez zwycięzcę lub skopiowane przez innych uczestników mistrzostw NAILPRO.
 28. Zespół konkursowy NAILPRO zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji projektu, który uzna za zbyt podobny do zwycięskiego projektu. Wszelkie dyskusje z pracownikami konkursu NAILPRO na temat projektów będą odbywać się w ścisłej tajemnicy.
 29. Uczestnik może użyć podobną wersję rozpoznawalnego projektu lub grafiki, ale nie może być on identyczny z oryginałem. W mistrzostwach Nailpro Poland obowiązuje zasada: INSPIRUJEMY SIĘ. NIE ODWZORUJEMY. W sytuacji copywritingu zgłoszona praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana.
 30. Wykorzystanie prac konkursowych wykonanych w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Stylizacji Paznokci NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS) do rejestracji w innych mistrzostwach stylizacji paznokci jest SUROWO ZABRONIONE pod rygorem DYSKWALIFIKACJI INDYWIDUALNEJ i DRUŻYNOWEJ w tym odebraniem TYTUŁÓW, zwrotem otrzymanych nagród rzeczowych i finansowych, z podaniem informacji do społeczności zrzeszonej w ramach projektu NAILPRO POLAND (NAILPRO GLOBAL COMPETITIONS). W przypadku kiedy uczestnik złamie tę zasadę zostanie wykluczony z udziału w całym turnieju Nailpro Global Competitions CUP na okres jednego roku.
 31. WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania mistrzostw ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu mistrzostw nie będą uwzględnianie.

 

KRYTERIA OCENIANIA

Oryginalność – 5 punktów

– Projekt powinien być innowacyjny (nowy i oryginalny).

– Projekt powinien być unikalny (różnić się od tych, które były wcześniej).

– Projekt nie narusza praw autorskich.

Wizualna prezentacja (zainteresowanie wizualne) – 10 punktów

– Projekt powinien przyciągać uwagę.

– Projekt powinien być interesujący.

– Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

– Kolory powinny zdobić projekt.

– Kolory powinny wzajemnie się uzupełniać.

Prezentacja – 5 punktów

– Projekt zaprezentowany został zgodnie z zasadami malowania aerografem.

– Projekt przedstawiony jest niczym dzieło sztuki.

– Uczestnik zatroszczył się o to, by sam projekt i jego prezentacja były przedstawione w sposób rzetelny i schludny.

– Opis wykonania projektu i interpretacji tematu jest czytelny i łatwy do zrozumienia.

 

Sędzia 2

Balans – 5 punktów

– Pojedyncze elementy projektu są między sobą zrównoważone / z balansowane

– Projekt jest harmonijny w całości

Projekt (design) – 10 punktów

– Projekt jest zgodny z tematem.

– Projekt jest dobrze przemyślany.

– Projekt jest zakończony i dobrze wykonany.

Szczegóły (detal) – 10 punktów

– Szczegóły są wykonane precyzyjnie, czysto i schludnie.

– Szczegóły dodają projektowi wyrazistości i uzupełniają całościową kompozycję układu.

– Projekt posiada odpowiednie szczegóły.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Projekt robi dobre wrażenie.

– Projekt jest skończony i porządnie wykonany.

 

Sędzia 3

Poziom trudności (złożoność) – 5 punktów

– Skomplikowana kompozycja wymagająca specjalnych umiejętności i zaangażowania.

– Projekt obejmuje kilka technik.

Profesjonalizm wykonania 5 punktów

– Ogólna jakość projektu wskazuje na wysokie zdolności artystyczne. Profesjonalizm jest oczywisty.

– Projekt jest wykonany schludnie, czysto i dokładnie.

Technika aerografu – 10 punktów

– zastosowane farby nie odchodzą od powierzchni

– wytyczone granice łączenia kolorów, przejść tonowych, kamuflaży bez widocznych pozostałości zabezpieczenia (brak widocznych ubytków farby po ich usunięciu)

– zastosowano pre-shading (cieniowanie wstępne), glaze (efekt mokrego lakieru), gradienty, OSL (efekt źródła światła), blending (skala zastosowanych odcieni),  highlight (efekt podświetlenia)

– widoczna kontrola farby

Długość i kształt i przygotowanie tipsów – 5 punktów

– Powierzchnia tipsów została dobrze przygotowana do malowania aerografem – brak widocznego pyłu, rys od pilnika / bloku matującego

– Tipsy są wykonane proporcjonalnie wg wielkości i długości / odpowiadają naturalnej wielkości paznokci.

– Długość jest nie większa niż 2 cale (5,08 cm).

– Szerokość jest nie większa niż 3/4 cala – w przypadku kiedy są płaskie (1,9 cm).

Temat (temat)  – 10 punktów

– Jest oczywisty i dobrze widoczny w projekcie.

– Jest widoczny na wszystkich 10 paznokciach.

– Projekt powinien eksponować temat.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

OPŁATY I NAGRODY

KOSZT UDZIAŁU

W roku 2024 opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu 10. NAILPRO POLAND 14-15.09.2024

100PLN Opłata rejestracyjna jednorazowo naliczana podczas rejestracji.

250PLN Koszt udziału w jednej konkurencji bez podziału na początkujących i weteranów

Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w wybranych konkurencjach wraz z jednorazową opłatą rejestracyjną w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia / rejestracji udziału w wydarzeniu przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego umieszczonego na www.nailpropoland.com/rejestracja/ .

Brak dokonanej opłaty w terminie skutkować będzie anulowaniem dokonanego przez Uczestnika zgłoszenia/rejestracji.

W sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w 10. Nailpro Poland, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej oraz kosztów udziału w poszczególnych konkurencjach.

______________________________________

RABATY – nie dostępne

_______________________________________

PAMIĘTAJ!!!

W sytuacji rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniach mistrzowskich 10. NAILPRO POLAND, Organizator nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci wydarzenia 10. Nailpro Poland 14-15.09.2024 otrzymują:

 1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
 2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal
 3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, medal

______________________________________

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody pieniężne uzyskane w konkursach są opodatkowane wg ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody. Zgodnie z w/w przepisami podatkowymi, Organizator mistrzostw przed wydaniem nagrody pieniężnej Laureatowi, potrąci kwotę stanowiącą 10% jej wartości, która zostanie wpłacona na konto Urzędu Skarbowego w Mysłowicach.

Nagrody pieniężne zostaną przesłane na wskazane przez Laureata konto bankowe.

Wszelakie dodatkowe koszty bankowe są po stronie Laureata.