3D NAIL ART

3D NAIL ART

temat: Rafa koralowa / Coral reef

Rejestracja prac:

– do dnia 15 wrzesień 2021, do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do przesłania zdjęć wykonanej własnoręcznie pracy do udostępnionego przez Organizatora FOLDERU znajdującego na dysku GOOGLE

– w dniu 25 września 2021, w godz. 7:00 – 7:30 Uczestnik może dostarczyć zarejestrowaną pracę przed rozpoczęciem mistrzostw stacjonarnych, które odbywać się będą podczas Międzynarodowych Targów i Kongresu BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: PTAK WARSAW EXPO, Al. Katowicka 62, Nadarzyn k. Warszawy

– do dnia 15 września 2021, do godz. 18:00 Uczestnik może dostarczyć zarejestrowaną pracę do siedziby organizatora: Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice

  1. Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę, ale za każdą z nich muszą uiścić osobną opłatę za uczestnictwo.

(Nie dotyczy online competitions).

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po uiszczeniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O puchar Nailpro Poland Competitions  będą walczyły tylko te prace, które zostaną zakwalifikowane do TOP 10. Jeśli uczestnik złożył więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

2. Uczestnik sam decyduje, czy dostarczy pracę osobiście, czy przez osoby trzecie.
Organizator Nailpro Poland Competitions  nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po zakończeniu mistrzostw.

Rejestracja prac:

– do dnia 15 wrzesień 2021, do godz. 23:59 Uczestnik zobowiązany jest do przesłania zdjęć wykonanej własnoręcznie pracy do udostępnionego przez Organizatora FOLDERU znajdującego na dysku GOOGLE

– w dniu 25 września 2021, w godz. 7:00 – 7:30 Uczestnik może dostarczyć zarejestrowaną pracę przed rozpoczęciem mistrzostw stacjonarnych, które odbywać się będą podczas Międzynarodowych Targów i Kongresu BEAUTY FORUM & HAIR by COSMOPROF w nowej lokalizacji: PTAK WARSAW EXPO, Al. Katowicka 62, Nadarzyn k. Warszawy

– do dnia 15 września 2021, do godz. 18:00 Uczestnik może dostarczyć zarejestrowaną pracę do siedziby organizatora: Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice

3. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 10 indywidualnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Muszą one się znajdować na specjalnej podkładce. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie więcej niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru, wymiary nie powinny być większe niż podane!

TIPSY muszą być różnych rozmiarów, tak jak dopasowane do dłoni!!!

Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich 10 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany lub zostaną odjęte punkty.

Konstrukcja 3 D nie może mieć więcej niż 1 cal ( 2,54 cm) we wszystkich kierunkach.

4. Temat jest ogłoszony na początku roku konkursowego. Temat musi być widoczny na każdym tipsie z osobna (na 10 tipsach).

5. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem Nailpro Poland Competitions , podczas którego przedstawiane będą jako gotowe. Brak miejsca pracy na wykonanie tej konkurencji podczas Nailpro Poland Competitions.

6. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.

7. Prace należy wykonać ręcznie. Dozwolone są materiały przeznaczone do tworzenia form przestrzennych 3D. (Akryl, żele, lakiery etc.)

8. Ozdoby (cyrkonie, brokaty, kamienie) są dozwolone ale nie mogą przekraczać 25% wielkości całego projektu.

9. Dozwolone wykończenie żelem UV, Top coat w tym z brokatem.

10. Uczestnicy mogą inspirować się podobną wersją rozpoznawalnego projektu lub pracy wykonanej przez kogoś innego, ale nie powinna być identyczna z oryginałem. Za naruszenie tego punktu praca zostanie usunięta i nie będzie brana pod uwagę.

11. Uczestnicy muszą przygotować pisemny opis wykonanej przez siebie pracy przesłanej na konkurs Nailpro Poland Competitions , który składać się będzie z dwóch części. W pierwszej części – szczegółowy opis produktów oraz proces tworzenia zdobienia paznokci, w drugiej – historia swojej interpretacji tematu. Nie można podawać marek i producentów. Nie można też umieszczać żadnej informacji, która charakteryzowałaby nazwę producenta. Opis musi być wykonany w języku angielskim. Nie można w nim podawać imienia i nazwiska. Naruszenie tych zasad spowoduje odjęcie 5 punktów z ogólnej klasyfikacji.

12. Prezentacja wykonanej pracy:

  • 10 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny.
  • wielkość płaskiej powierzchni powinna wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ (0,635 cm) wysokości i musi być płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie prace, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane albo zostaną odjęte punkty.
  1. Prace będą oceniane podczas prezentacji.
  2. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, wrażenie wizualne, kolor, prezentacja, balans, projekt i detale, wymiary, ogólne wrażenie, poziom trudności, profesjonalizm, długość, temat. Sędziowie nie zostaną poinformowani, jakimi narzędziami i technikami została wykonana praca.
  3. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

Innowacyjność projektu (nowe i oryginalne)

Projekt jest unikalny (różny od innych)

Prace muszą być zgodne z wytycznymi do przepisów dotyczących praw autorskich

Wizualne prezentacja – 10 punktów

Projekt powinien przyciągać uwagę

Projekt powinien być interesujący

Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

Kolory właściwe do projektu

Kolory pasują do siebie

Prezentacja – 5 punktów

Praca prezentowana zgodnie z zasadami

Praca prezentowana jako bezsporne dzieło sztuki

Uczestnik zatroszczył się o to, by jego praca była prezentowana w czystości i porządku

W opisie pracy wszystko jest czytelne i łatwe do zrozumienia

 

Sędzia 2

Balans – 5 punktów

Wszystkie detale projektu są zrównoważone, projekt nie jest przeładowany szczegółami oraz nie jest zbyt pusty

Projekt jest harmonijny

Szczegóły tworzą harmonijną całość

Projekt i detale – 10 punktów

Projekt oddaje temat i do niego pasuje

Projekt jest dobrze przemyślany

Szczegóły projektu są czyste i wyraźne

Projekt zawiera odpowiednią ilość szczegółów

Wymiary – 10 punktów

Praca jest wykonywana w ramach wymiarów, jakie podano

Wymiary są zrównoważone, w tym i szczegóły

Projekt wystaje ponad tipsy nie więcej niż o 2,54 cm (1 cal)

Ogólne wrażenie – 10 punktów

Konstrukcja sprawia wspaniałe wrażenie

Projekt zakończony i nie wymaga poprawek

 

Sędzia 3

Poziom trudności – 10 punktów

Projekt wymaga specjalnych umiejętności

Do jego stworzenia wykorzystano różne techniki

Profesjonalizm – 10 punktów

Ogólna jakość pracy sugeruje, że uczestnik ma wybitne zdolności artystyczne. Profesjonalizm jest oczywisty.

Praca jest wykonana schludnie, czysto i dokładnie

Długość tipsów – 5 punktów

Tipsy są zaprezentowane wg długości i wielkości

Długość tipsa nie przekracza 5,08 cm (2 cale)

Szerokość – nie więcej niż 1,9 cm (0,74 cala) w postaci płaskiej

Temat – 10 punktów

Związek z  tematem jest oczywisty i dobrze widoczny

Temat jest widoczny na wszystkich 10 paznokciach

Projekt powinien podkreślać temat.

 

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

KOSZT UDZIAŁU*

Opłata za uczestnictwo w konkurencji wynosi:
do 25 sierpnia  2021 / po 25 sierpnia 2021
230PLN / 280PLN Weteran / Veteran
180PLN / 230PLN Początkujący / Novice

Opłata rejestracyjna 50PLN jednorazowo automatycznie doliczana przy zgłoszeniu.

WAŻNE!!! Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.

**Ceny zawierają podatek VAT 23%

 

NAGRODY

Laureaci Nailpro Poland 2021 Part2 otrzymują:

POCZĄTKUJĄCY
1. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę rzeczową, dyplom, puchar

WETERANI
1. miejsce – nagrodę finansowa, nagroda rzeczową, dyplom, puchar
2. miejsce – nagrodę finansowa, nagroda rzeczową, dyplom, puchar
3. miejsce – nagrodę finansowa, nagroda rzeczową, dyplom, puchar

 

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

error: Przepraszamy, nie ma możliwości kopiowania tekstu