Nailpro Factor

Nailpro Poland Factor to

projekt edukacyjny szyty na miarę dzisiejszych czasów, który pozwoli Ci zostać MISTRZEM najbardziej prestiżowych mistrzostw stylizacji paznokci na świecie

projekt edukacyjny podczas którego zgłębisz tajniki wszystkich konkurencji, które odbywają się stacjonarnie na polu konkursowym podczas targów branżowych Beauty Forum, jak również tych zaocznych czyli tzw. TIPS BOXów i POSTERa

projekt edukacyjny podczas którego nabędziesz praktycznych umiejętności w wykonaniu mistrzowskich stylizacji w regulaminowym czasie pod okiem niekwestionowanych EKSPERTÓW, wielokrotnych laureatów mistrzostw Nailpro Global Competitions, a także wieloletnich praktyków, instruktorów oraz sędziów

roczna mistrzowska szkoła stylizacji paznokci, obejmująca aż: 10 dwudniowych szkoleń stacjonarnych, 10 dwudniowych szkoleń online oraz dwudniowe Nailpro SHOW Poland, które będzie jej uwieńczeniem i honorowaniem tych najbardziej wytrwałych

Harmonogram

Styczeń 2022

26-27 stycznia – Szkolenie stacjonarne z Viktoriią Klopotovą, temat: Salon Success & Sculptured Nail / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/5zVxBR

Luty 2022

09-10 luty – Szkolenie online z Viktoriią Klopotovą, temat: Salon Success & Sculptured Nail / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/IwpptU

16-17 luty – Szkolenie stacjonarne z Nataliią Lariną, temat: TIPS BOX & POSTER / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/t3rAz_

23-24 luty – Szkolenie stacjonarne z Joanną Kuskowską, temat: French Twist & Stiletto Extreme Design / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/2gNcIN

Marzec 2022

02-03 marzec – Szkolenie online z Nataliią Lariną, temat: TIPS BOX & POSTER / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/BbolFb

09-10 marzec – Szkolenie online z Joanną Kuskowską, temat: French Twist & Stiletto Extreme Design / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/juSVkS

23-24 marzec – Szkolenie stacjonarne z Moniką Białek, temat: Soak – Off Gel Application & Soak – Off Gel Nail Art, Tips Box: Foil Embossed, Chrome & Stamping, It’s All About The Bling! / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/anp037

Kwiecień 2022

06-07 kwiecień – Szkolenie online z Moniką Białek, temat: Soak – Off Gel Application & Soak – Off Gel Nail Art, Tips Box: Foil Embossed, Chrome & Stamping, It’s All About The Bling! / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/5NZOMg

Maj 2022

25-26 maj – Szkolenie stacjonarne z Beatą Wodzak – Zwara, temat: On My Own & Sculptured Nail / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/gDKhxP

Czerwiec 2022

08-09 czerwiec – Szkolenie online z Beatą Wodzak – Zwara, temat: On My Own & Sculptured Nail / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/QHM_ZI

22-23 czerwiec – Szkolenie stacjonarne z Ruslaną Ruzhytską, temat: Salon Success & Sculptured Nail / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/AVoIa-

Lipiec 2022

06-07 lipiec – Szkolenie online z Rułaną Ruzhytską, temat: Salon Success & Sculptured Nail / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/6SRTVq

20-21 lipiec – Szkolenie stacjonarne z Mają Pawłowską – Włodarczyk, temat: French Twist & Extreme Stiletto Design / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/p1idbi

Sierpień 2022

03-04 sierpień – Szkolenie online z Mają Pawłowską – Włodarczyk, temat: French Twist & Extreme Stiletto Design / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/cFw41z

24-25 sierpień – Szkolenie stacjonarne z Katarzyną Karaś, temat: Soak – Off Gel Application & Soak – Off Gel Nail Art, Tips Box: Foil Embossed, Chrome & Stamping, It’s All About The Bling! / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/yosYLv

Wrzesień 2022

07-08 września – Szkolenie online z Katarzyną Karaś, temat: Soak – Off Gel Application & Soak – Off Gel Nail Art, Tips Box: Foil Embossed, Chrome & Stamping, It’s All About The Bling! / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/MTFR9P

28-29 września – Szkolenie stacjonarne z Nataliią Lariną, temat: TIPS BOX & POSTER / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/3JXGPc

Październik 2022

12-13 październik – Szkolenie online z Nataliią Lariną, temat: TIPS BOX & POSTER / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/v8A2Zd

26-27 październik – Szkolenie stacjonarne z Viktoriią Klopotovą, temat: Salon Success & Sculptured Nail / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/mD6DvE

Listopad 2022

02-03 listopad – Szkolenie online z Viktoriią Klopotovą, temat: Salon Success & Sculptured Nail / tutaj kupisz na raty https://loanby.link/oREC-H

23-24 listopad – Nailpro SHOW Poland & Zakończenie Rocznej Szkoły Nailpro FACTOR Poland

 1. Dokonując rejestracji uczestnik Nailpro FACTOR Poland tym samym przyjmuje powyższe warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z informacją Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na warunkach i zasadach określonych w przedstawionej informacji.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Powyższymi Warunkami Uczestnictwa stanowiącymi integralną część ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w Nailpro FACTOR Poland. Akceptuję zapisy zawarte w Powyższych Warunkach Uczestnictwa oraz w Polityce Prywatności Vellp zgodnej z RODO dostępnej na www.nailpropoland.com.
 2. Wyrażam zgodę na następujące warunki płatności: warunkiem REJESTRACJI Uczestnika jest dokonanie wpłaty pełnej kwoty należności wynikające z dokonanej REJESTRACJI do 7 dni od przesłania do Organizatora.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  • żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Organizatora sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@nailpropoland.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice

Wpisowe tylko dla uczestników w systemie całorocznym: 500PLN netto/ 615PLN brutto wyprawka
Udział całoroczny – 1000PLN netto koszt szkolenia stacjonarnego (1 zjazdu / 2 dni) + 0PLN koszt szkolenia online + 0PLN Nailpro SHOW Poland & Zakończenie Rocznej Szkoły Nailpro FACTOR Poland
Udział w wybranym szkoleniu stacjonarnym – 1500PLN netto / 1845PLN brutto (1 zjazd / 2 dni) + 0PLN koszt szkolenia online + 0PLN Nailpro SHOW Poland & Zakończenie Rocznej Szkoły Nailpro FACTOR Poland
Udział w wybranym szkoleniu online – 400PLN netto / 492PLN brutto + 0PLN Nailpro SHOW Poland & Zakończenie Rocznej Szkoły Nailpro FACTOR Poland
Udział w Nailpro SHOW Poland:
23.11.2022 150PLN netto / 184,50PLN brutto
24.11.2022 150PLN netto / 184,50PLN brutto
23-24.11.2022 200PLN netto/ 246PLN brutto
W sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w Nailpro FACTOR Poland, Organizator nie dokonuje zwrotu dokonanej opłaty.
LICZBA MIEJSC MOCNO OGRANICZONA!
Decyduje pierwszeństwo rejestracji i dokonania wpłaty.
W tytule przelewu prosimy podać „NFP + imię i nazwisko uczestnika + telefon + termin szkolenia dzień.miesiąc.22
Dane do przelewu:
Vellp Professional Beauty Expert
ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice
Bank Śląski ING 42 1050 1214 1000 0092 7286 4605
SWIFT/BIC: INGBPLPW
WAŻNE!
Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.
Ceny zawierają podatek VAT 23%

Dyrektor Nailpro Poland Competitions & Organizator
Ewa Żabińska – Lubowiecka
tel. 605 907 705
e-mail: biuro@nailpropoland.com

Sekretarz Nailpro Poland Competitions
Natalia Żabińska
tel. 733 999 685
e-mail: rejestracja@nailpropoland.com

PR Nailpro Poland Competitions
Aldona Węgrzynowicz
tel. 506 101 138
e-mail: pr@nailpropoland.com